Strona Główna Urzędu Miasta Poręba - zapraszamy serdecznie

Wykluczenie cyfrowe w Gminie Poręba

Karta Dużej Rodziny

Wydarzenia kulturalne w Porębie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poręba

  • Widok na Miasto Poręba latem
  • Jesienny widok na Miasto Poręba
  • Widok na północną część Miasta Poręba
  • Widok na zbiorniki wodne

Dokumenty do pobrania

Katalogi informacyjne=>Dokumenty do pobraniaRozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł
    - Strategia Rozwoju Miasta Poręba:     - Plan rozwoju lokalnego miasta Poręba:     - Studium Rozwoju Miasta Poręba:     - Mapy:     1. Decyzje:     2. Wnioski:
   
Lp. Nazwa wniosku PDF WORD
1. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie (wycięcie) drzew lub krzewów X
2. ZGŁOSZENIE o eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków X
3. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzienie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych X
4. Wzór wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach X
5. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną X
6. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym X
   
Lp. Nazwa wniosku PDF WORD
1. Wydanie odpisu aktu własności ziemi Pobierz Pobierz
2. O sprostowanie oczywistej omyłki w akcie własności ziemi Pobierz Pobierz
3. O stwierdzenie prawomocności decyzji - aktu własności ziemi Pobierz Pobierz
4. O przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Pobierz Pobierz
5. O wykup lokalu mieszkalnego Pobierz Pobierz
6. Wniosek o ustalenie sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy /lokalizacji inwestycji celu publicznego Pobierz Pobierz
7. Wzór wniosku - lokale (najmu i/lub adaptacji lokali) X
8. Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - w Porębie przy ul. Zakładowej (garaże) X
9. Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy X
8. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie (wycięcie) drzew lub krzewów X
9. Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości X X
10. Wniosek o podział nieruchomości X
11. Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości X
12. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości X
13. Wniosek o nadanie numeru porządkowego:
X
14. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi
X
15. Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty
X
16. Wniosek o zawarcie umowy w związku z wymienioną okolicznością
X
   
Lp. Nazwa wniosku PDF WORD
1. Wzór wniosku - Deklaracja na podatek rolny - wzór DR-1 X X
2. Wzór wniosku - Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku rolnym wzór ZR-1/B X X
3. Wzór wniosku - Dane o nieruchomościach rolnych - wzór ZR-1/A X X
4. Wzór wniosku - Informacje w sprawie podatku rolnego - wzór IR-1 X X
5. Wzór wniosku - Deklaracja na podatek leśny - wzór DL-1 X X
6. Wzór wniosku - Informacje w sprawie podatku leśnego - wzór IL-1 X X
7. Wzór wniosku - Dane o nieruchomościach leśnych - wzór ZL-1/A X X
8. Wzór wniosku - Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku leśnym wzór ZL-1/B X X
9. Wzór wniosku - Deklaracja na podatek od nieruchomości - wzór DN-1 X X
10. Wzór wniosku - Dane o nieruchomości wzór ZN-1/A X X
11. Wzór wniosku - Informacje w sprawie podatku od nieruchomości wzór IN-1 - obowiązujący do 31-12-2013 r.
Wzór wniosku - Informacje w sprawie podatku od nieruchomości wzór IN-1 od 01-01-2014 r
X X
12. Wzór wniosku - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości wzór ZN-1/B X X
   
Lp. Nazwa wniosku PDF WORD PEUP
1. Wzór - CEDIG o wpis do działalności - całość - zmiana od 1 lipca 2011 roku. X
2. Instrukcje wypełenienia nowego wniosku CEDIG X
4. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) X
5. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych X Pobierz
6. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) X
7. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej X X Pobierz
   
Lp. Nazwa wniosku PDF WORD
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego - WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO POBRANY ZE STRONY INTERNETOWEJ NALEŻY WYDRUKOWAĆ NA JEDNEJ KARTCE FORMATU A4 - DWUSTRONNIE, W NIEZMIENIONEJ FORMIE. WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W POKOJU NUMER 2(EWIDENCJA LUDNOŚCI) W GODZINACH PRACY URZĘDU. X
2. Wzór wniosku - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Aktualizacja - nowe druki
X
3. Wzór wniosku - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące
Aktualizacja - nowe druki
X
4. Wzór wniosku - Zgłoszenie pobytu stałego
Aktualizacja - nowe druki
X
5. Wzór wniosku - Zgłoszenie pobytu na okres czasowy trwający pondad 3 miesiące
Aktualizacja - nowe druki
X
6. Wzór wniosku - Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych X
   
Lp. Nazwa wniosku PDF WORD
1. Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia X
2. Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu X
3. Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa. X
4. druk podania o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. X
5. druk podania o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w zagranicznym Urzędzie Stanu Cywilnego . X

    3. Wzory dokumentów - oświadczenia majątkowe:

Wyszukiwarka

Szukaj według:
Tytułu ogłoszenia
Treści ogłoszenia
Daty ogłoszenia
Autora ogłoszenia

Na skróty
Tablica informacyjna

Kursy walut - 27.01.2022Kursy walunt NBP
USD (Dolar amerykański)4.0684
EUR (Euro)4.592
CHF (Frank szwajcarski)4.4211
CZK (Korona czeska)0.1876

Dzisiaj jest Czwartek,27 Stycznia,
do końca roku zostało 339  dni, imieniny:Anieli, Juliana, PrzemysławaAktualna pogoda 27.01.2022
Dzisiaj:27-01-2022
Zachmurzenie
Temp. dzień 14 °C
Temp. noc 7 °C
Ciśnienie 1028.0 hPa
Wiatr:   km/h
Deszcz: brak
Śnieg: brak
Słońce:
Wschód:07:27
Zachód:16:25
Dzień trwa: 8:58
Słońce w znaku
Księżyc:Wschód Księżca w Porębie
Wschód:
Zachód:
Aktualna faza:Ubywający Sierp
Pora roku:Zima


Kalkulator
0
1 2 3 /
4 5 6 *
7 8 9 -
0 +/- . +
X^2 X^3 % sqrt
C
)
(
1/X
=