Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


08-11-2012 14:49

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie.

Burmistrz Miasta Poręba przeprowadza w dniach od 08.11.2012 r. do 22.11.2012 r. społeczne konsultacje projektu uchwały  w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie zatwierdzenia zmian w Statutucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie.

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Miasta Poręba, Referat Organizacji i Spraw Społecznych ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba lub drogą mailową na adres spoleczny@umporeba.pl do dnia 22 listopada 2012 r. na załączonym formularzu.

Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Zarządzenie o konsultacjach Dokument PDF 205
2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie Dokument PDF 207
3) Formularz uwag Dokument WORD 212

Wyświetlono: 1398 razy