Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


06-12-2012 13:50

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Miasta Poręba, Ref. Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba lub drogą mailową na adres srodowisko@umporeba.pl do dnia 19 listopada 2012 r. na załączonym formularzu.

Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Zarządzenie o konsultacjach Dokument PDF 198
2) Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dokument PDF 203
3) Załącznik do uchwały - wzór deklaracji Dokument PDF 207
4) Formularz uwag Dokument WORD 203

Wyświetlono: 1531 razy