Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


06-12-2012 13:58

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Miasta Poręba, Ref. Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba lub drogą mailową na adres srodowisko@umporeba.pl do dnia 19 listopada 2012 r. na załączonym formularzu.

 

Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Zarządzenie o konsultacjach Dokument PDF 200
2) Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba Dokument PDF 203
3) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba Dokument PDF 215
4) Formularz uwag Dokument WORD 206

Wyświetlono: 1647 razy