Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


12-01-2013 15:23

30 lat MPGKiM Poręba

30 lat MPGKiM Poręba
11 stycznia w MOK odbyła się uroczystość 30 – lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Porębie. Wśród wielu zaproszonych gości, którzy złożyli listy gratulacyjne i podziękowania za dotychczasową działalność obecni byli m.in.: radny sejmiku wojewódzkiego Witold Grim, Burmistrz Poręby Marek Śliwa, Burmistrz Siewierza Zdzisław Banaś, radny powiatowy Jan Macherzyński, przewodniczący Rady Miasta Gabriel Zieliński i radni Rady Miasta, Sekretarz miasta Halina Firek, Prezes MPWiK Stefan Szewczyk, Prezes SM „Poręba” Zdzisław Neszczyński, Kierownik SPZOZ Lidia Rok Kasztalska, Dyrektor MOK Michał Neszczyński, Dyrektor O/ PKO w Porębie Ewa Białek, Kierownik Fili BPS w Porębie Anna Wolna, Dyrektor O/ DOMENA w Zawierciu Mieczysław Michałek, Komendant Straży Miejskiej Adam Pucek, dyrektorzy placówek oświatowych w Porębie: Iwona Muskalska, Anna Kwapisz – Pańczyk, Beata Janus, przewodniczący Rady Nadzorczej MPGKiM Wiesław Maras, proboszcz parafii p.w. św. Józefa ks. Prałat Andrzej Michalak a także delegacje organizacji społecznych oraz byli i obecni pracownicy MPGKiM w Porębie. W części artystycznej wystąpiła młodzież MOK a na zakończenie jeden z utworów wspólnie z młodymi artystami wykonał prezes MPGKiM Mariusz Rok.
30 lat MPGKiM Poręba

Jubileusz był okazją do wspomnień, które w takich momentach szczególnie odżywają. Na zakończenie przybyłych gości poczęstowano ogromnym tortem oraz były pamiątkowe wspólne zdjęcia. Historia powołania MPGKiM sięga 1982 r, wkrótce po odzyskaniu praw miejskich. Na pierwszym posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej uchwałą w dniu 18.X.1982 r. podjęto decyzje o powołaniu MPGKiM. Na podstawie powyższej uchwały naczelnik Bolesław Belcik wydał w dniu 29 listopada 1982 r. zarządzenie o utworzeniu MPGKiM oraz powołał Macieja Drabka na dyrektora. W dniu 3.XII.1982 r. Sąd Rejonowy w Katowicach dokonał rejestracji MPGKiM wpisując do rejestru przedsiębiorstw państwowych. W akcie powołania określono przedmiot działalności, zadania z zakresu urządzeń gospodarki komunalnej i mieszkaniowej poprzez: - oczyszczanie miasta, zieleni miejskiej, remontu dróg, ulic i placów, remontu budynków mieszkalnych czy usług pogrzebowych. Z dniem 1 stycznia 1983 r. MPGKiM przystąpiło do realizacji swych statutowych zadań. Baza przedsiębiorstwa wyznaczona została przy ul. Modrzewiowej na terenie byłych magazynów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Zawierciu. Pomieszczenia warsztatowo-socjalne i biurowe zaadaptowane zostały z budynków magazynowych.

30 lat MPGKiM Poręba
Już w pierwszym roku funkcjonowania firma osiągnęła poziom zatrudnienia powyżej 80 osób bez uwzględnienia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Po latach stagnacji w zakresie usług komunalnych i remontowo-budowlanych na terenie Poręby już od pierwszych dni MGKiM miało pełny portfel zleceń, realizacja których miała na celu poprawę infrastruktury i estetyki miasta. Przystąpiono do remontu kapitalnego zdewastowanych dróg i budowy nowych o łącznej długości 25 km, remontów oraz budowy i naprawy chodników, budowy terenów zielonych, klombów i konserwacji zieleni. Wybudowano salę gimnastyczną przy SP nr.1 oraz ciąg sanitarny w SP nr 3. Z własnych wygospodarowanych środków przy współudziale gminy zrealizowano inwestycje mające na celu poprawę warunków pracy i technicznego wyposażenia. Wybudowano zaplecze socjalno administracyjne, dokonano wymiany ogrodzenia, wybudowano wiaty garażowe, zakupiono sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zadań, w późniejszym okresie zmodernizowano źródło ciepła, dobudowano portiernię.
30 lat MPGKiM Poręba

W ramach poszerzenia zakresu działalności wybudowano stację paliw. Jednocześnie realizowano zadania w zakresie administrowania budynków mieszkalnych. W kolejnych latach zwiększała się powierzchnia użytkowa zarządzanych zasobów ale także wprowadzane były nowe działalności. W 1991 r poszerzono zakres usług o dystrybucję gazu propan butan, powstała pierwsza w naszym rejonie stacja do tankowania gazu, wykonano sieć telewizji kablowej, uruchomiono punkty handlowe. MPGKiM uczestniczyło w większości przedsięwzięć miejskich takich jak: budowa szalet, budowa Domu Pogrzebowego, budowa zbiorników wodnych, remont kapitalny budynku poczty, budowa składowiska, rekultywacja zapełnionego składowiska na Kierszuli. Od 1993 r. MPGKiM przyjęło w administrowanie nowo wybudowane składowisko z krótką przerwą, kiedy składowiskiem zarządzała spółka Lobbe. Od stycznia 1998r wychodząc na przeciw ustawowo określonym zadaniom w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie oraz zgodnie z uchwalonym przez Rade Miasta regulaminem utrzymania porządku spółka podjęła się zadania zmiany systemu obsługi z kontenerowego na pojemnikowy system obsługi mieszkańca. Zainwestowano w 1200 szt. pojemników do gromadzenia odpadów oraz zakupiono śmieciarkę. Od 2002r wdrażana jest selektywna zbiórka odpadów.

30 lat MPGKiM Poręba
W ostatnich latach zmalał portfel zamówień z gminy Poręba. Dla grupy remontowo budowlanej MPGKiM zmuszona była do poszukiwania prac o szerokim zakresie specjalizacji na potrzeby innych gmin w okolicznych miejscowościach. Przedsiębiorstwo może poszczycić się realizacją wielu inwestycji budowlanych, wielu prac remontowych, remontów dróg, budowy obiektów, jak chociażby pawilonu handlowego przy Intermarche w Zawierciu, przebudowy zabytkowego dworku w Gieble, kompleksowej rozbudowy hotelu Boner w Podzamczu, budowy ciągów sanitarnych przy SP3 w Porębie i Przedszkolu nr 5 w Zawierciu, dużych remontów takich jak remonty budynków Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów, remont w Liceum im. Malczewskiej w Zawierciu.

Na szczególną uwagę i wyróżnienie zasługuje też fakt realizacji przez MPGKiM prac na obiektach zabytkowych, z największą realizacją tego typu na zamku siewierskim, na którym to obiekcie zostały odtworzone mury zamkowe, wieża z platformą widokową i pomieszczenia piwniczne. W ubiegłym tygodniu pozytywnie dla MPGKiM Poręba potoczył się przetarg na remont i zabezpieczenie murów oraz budowę zaplecza sanitarnego na największym obiekcie zabytkowym naszego regionu, zamku ogrodzienieckiego w Podzamczu. 30 lat to okres zmieniających się warunków prowadzenia działalności, zmian formy funkcjonowania, dużych zmian kadrowych. Historię firmy tworzą ludzie. Pierwszym dyrektorem został Maciej Drabek, zastępcą Kazimierz Czapla i Maria Drabek pełniąca obowiązki Głównego Księgowego. Od 1985 r. stanowisko dyrektora objął Tadeusz Sobala, który prowadził przedsiębiorstwo przez kolejne 6 lat. Zastępcami ds. technicznych byli Zbigniew Nowak (1985-1987), Antoni Leśniak (1988-01.1991), Zdzisław Walasek (1991-1993), Iwona Duda (1993-1997). Od 1991 r dyrektorem a od 1997 -1998 prezesem był Ryszard Burski. Od 1999 – 2008 r. prezesem była Iwona Duda, wiceprezesem Andrzej Kułach a prokurentem Grażyna Spyra. Od 1.01.2009 r. funkcję Prezesa pełni Mariusz Rok.


Warning: getimagesize(images/20latmgkim012013_1.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
30 lat MPGKiM Poręba

Warning: getimagesize(images/20latmgkim012013_2.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
30 lat MPGKiM Poręba

Warning: getimagesize(images/20latmgkim012013_3.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
30 lat MPGKiM Poręba

Warning: getimagesize(images/20latmgkim012013_4.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
30 lat MPGKiM Poręba

Warning: getimagesize(images/20latmgkim012013_5.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
30 lat MPGKiM Poręba

Warning: getimagesize(images/20latmgkim012013_6.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
30 lat MPGKiM Poręba

Warning: getimagesize(images/20latmgkim012013_7.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
30 lat MPGKiM Poręba

Warning: getimagesize(images/20latmgkim012013_8.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
30 lat MPGKiM Poręba

Warning: getimagesize(images/20latmgkim012013_9.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
30 lat MPGKiM Poręba

Warning: getimagesize(images/20latmgkim012013_10.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
30 lat MPGKiM Poręba

Warning: getimagesize(images/20latmgkim012013_11.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
30 lat MPGKiM Poręba

Warning: getimagesize(images/20latmgkim012013_12.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
30 lat MPGKiM Poręba

Warning: getimagesize(images/20latmgkim012013_13.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
30 lat MPGKiM Poręba

Warning: getimagesize(images/20latmgkim012013_14.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
30 lat MPGKiM Poręba
Dostępne zdjęcia:
30 lat MPGKiM Poręba

Wyświetlono: 2273 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]