Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


08-02-2013 10:31

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Poręba przeprowadza w dniach od 8.02.2013 r. do 21.02.2013 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Miasta Poręba, Ref. Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba lub drogą mailową na adres srodowisko@umporeba.pl do dnia 21 lutego 2013 r. na załączonym formularzu.

Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Zarządzenie o konsultacjach Dokument PDF 208
2) Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dokument PDF 212
3) Formularz uwag Dokument WORD 209

Wyświetlono: 1593 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]