Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


08-02-2013 14:52

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza przetarg na termomodernizację budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Porębie i zaprasza do składania ofert.

W przetargu nieograniczonym na „Termomodernizację budynku MiejskiegoZespołu Szkół w Porębie” do realizacji wybrana została oferta firmy Etec Sp. z o. o.,32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2 z ceną ofertową brutto 1 081 043,90 (słownie: jedenmilion osiemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści trzy złote 90/100).

Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Ogłoszenie o przetargu Dokument PDF 184
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dokument PDF 182
3) Specyfikacja sanitarna Dokument PDF 184
4) Budowlanka Dokument zip 185
5) C.O.2 Dokument zip 183
6) Deszczówka Dokument zip 179
7) Odgromowka Dokument zip 184
8) Pytania i odpowiedzi Dokument PDF 184
9) Przedmiary Dokument PDF 182
10) Wyniki przetargu Dokument PDF 188

Wyświetlono: 1222 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]