Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


08-03-2013 17:46

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonych projektów uchwał Rady Miasta Poręba w sprawie:

1. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Miasta Poręba, Ref. Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba lub drogą mailową na adres srodowisko@umporeba.pl do dnia 22 marca 2013 r. na załączonym formularzu.

Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba Dokument PDF 211
2) Zarządzenie o konsultacjach Dokument PDF 211
3) Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba Dokument PDF 205
4) Zarządzenie o konsultacjach Dokument PDF 209
5) Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od Dokument PDF 204
6) Zarządzenie o konsultacjach Dokument PDF 211
7) Formularz uwag Dokument WORD 206

Wyświetlono: 1723 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]