Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


19-03-2013 11:49

Informacja dotycząca konieczności wypowiadania przez właścicieli nieruchomości dotychczasowych umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz.3191 z późn. zm.), na mocy której od 1 lipca 2013 roku na terenie miasta Poręba zacznie funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmienią się dotychczasowe zasady gospodarowania tymi odpadami. Od tego dnia obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przejmie Gmina Poręba. Odpady komunalne z tych nieruchomości będą odbierane przez przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargu, z którym to przedsiębiorcą Gmina podpisze umowę na ich odbiór i zagospodarowanie.

Właściciele nieruchomości będą uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy. W związku z przejęciem przez Gminę obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości powinien dokonać wypowiedzenia umowy, jaka była przez niego zawarta z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z jego nieruchomości. Umowę należy wypowiedzieć z takim wyprzedzeniem, aby 1 lipca 2013 roku przestała ona obowiązywać (informacja o okresie wypowiedzenia zawarta jest w treści umowy). W załącznikach poniżej prezentujemy stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie wypowiadania umów oraz wzór wypowiedzenia umowy.

Burmistrz Miasta Poręba
mgr Marek Śliwa
Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Wzór wypowiedzenia umowy Dokument PDF 180

Wyświetlono: 1432 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]