Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


06-06-2013 12:54

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w drugiej edycji amatorskiej ligi piłki nożnej - Orlik Poręba 2013

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ
ORLIK PORĘBA - ROZGRYWKI 2013
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA PORĘBA
I. ORGANIZATOR
 1. Organizatorem rozgrywek jest Urząd Miasta Poręba oraz MKS „Poręba”
 2. Patronat nad rozgrywkami sprawuje Burmistrz Poręby Marek Śliwa.
II. PRZEPISY OGÓLNE
 1. Miejscem rozgrywek Porębskiej Ligi Piłki Nożnej jest Boisko Orlik w Porębie.
 2. W każdej zgłoszonej drużynie może brać udział 15 zawodników (5 osób na liście może występować w klubie piłkarskim, nie wyżej niż A-Klasa – stan na sezon 2012/2013 r.).
 3. Ostateczny termin zmian na liście zawodników: 20.06.2013 – dopuszczalna ilość zmian w składach drużyn – max 3 zawodników do momentu rozpoczęcia 3 kolejki rozgrywek. Wyjątkiem są zmiany bramkarzy, których można dokonać bez ograniczeń. Zabrania się transferów pomiędzy drużynami uczestniczącymi w PLO Poręba 2013.
 4. Wpisowe za udział w rozgrywkach wynosi 150,00 PLN od drużyny.
 5. Każda drużyna posiada swojego kierownika, który zgłasza drużynę i odpowiada za wszelkie sprawy związane z drużyną.
 6. Przed każdym meczem kierownik drużyny wypełnia protokół, który przekazuje sędziemu spotkania.
 7. Podpisując zgłoszenie kierownik oświadcza, że wszyscy uczestnicy są zdrowi i nie maja przeciwwskazań zdrowotnych do gry w piłkę nożną oraz, że zawodnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków NW.
 8. Weryfikacji drużyn oraz oświadczeń o stanie zdrowia zawodników (badania lekarskie) złożonych przez kierowników drużyn dokonuje przedstawiciel organizatora PLO Poręba 2013.
 9. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na sprawcę.
 10. W przypadku obecności w drużynie nieletnich, kierownik musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział ich podopiecznych w rozgrywkach oraz posiadać pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych nieletnich, że zapoznali się z regulaminem i warunkami uczestnictwa ich podopiecznych w rozgrywkach, akceptują je i wyrażają zgodę na ich udział. Kopie zgody załącza się do zgłoszenia.
 11. Kierownik bierze odpowiedzialność za osoby nieletnie występujące w jego drużynie.
 12. Mecze rozgrywane będą raz w tygodniu – piątek (uzależnione od warunków atmosferycznych).
 13. Organizator wspólnie z Sędzią decydują o rozegraniu zawodów w danym dniu lub o przełożeniu na inny dzień.
 14. Mecze rozgrywane w godzinach od 18.00 – 22.30
 15. Rozpoczęcie rozgrywek: 29.06.2013.
 16. Organizatorzy mogą przyznać walkower lub wykluczyć drużynę za nie zastosowanie się do regulaminu.
 17. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach, powstałych
 18. w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran - plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział
 19. w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.
III. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK
System rozgrywek:
 1. Minimalna ilość drużyn – 4, maksymalna ilość drużyn – 8. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. W przypadku 6 lub 8 drużyn zespoły zostaną podzielone na 2 grupy A i B, w których każdy zagra z każdym, następnie rozegrane zostaną półfinały 1A-2B i 1B-2A, zwycięzcy półfinałów rozegrają finał, przegrani półfinałów mecz o 3 miejsce.
 3. W przypadku 4, 5 lub 7 drużyn zawody zostaną rozegrane systemem każdy z każdym. Drużyny, które zajmą miejsca 1-4 awansują do półfinału i będą grały o miejsca 1-4 w następujący sposób: drużyna pierwsza z drużyną czwartą oraz druga drużyna z trzecią. Zwycięzcy awansują do finału, przegrani zagrają o 3 miejsce.
 4. O kolejności miejsc w lidze decyduje:
  • większa ilość zdobytych punktów,
  • wynik bezpośredniego spotkania przy dwóch zespołach z jednakową ilością punktów,
  • mała tabela przy 3-ch zespołach z jednakową ilością punktów: lepsza różnica zdobytych bramek, większa ilość zdobytych bramek.
 5. O poszczególne miejsca będzie rozgrywany jeden mecz w przypadku remisu rozgrywana będzie dogrywka 1 razy 10 minut w przypadku remisu po dogrywce rozegrane zostaną rzuty karne.
 6. Za zwycięstwo w meczu przyznaje się 3 punkty za remis jeden, porażka zero punktów.
 7. W przypadku nie stawienia się drużyny na mecz sędzia przyznaje walkower 5-0
IV. PRZEPISY GRY
 • Mecz składa się z dwóch równych części po 20 minut każda
 • Drużyny grają po 6 zawodników, w tym jeden bramkarz w stroju odróżniającym się od pozostałych zawodników drużyny.
 • Aby mecz mógł się rozpocząć na boisku musi znajdować się minimum 4 zawodników każdej z drużyn.
 • Walkower orzeka sędzia po upływie 10 minut od przewidzianego czasu rozpoczęcia rozgrywek.
 • Zmiany są lotne wyłącznie w strefie zmian.
 • Strefą zmian określony jest obszar rozciągający się na odległość 5 m od linii środkowej na każdej połowie boiska
 • Piłka z autu jest wybijana nogą (piłka w momencie wykonania rzutu z autu musi stać nieruchomo na zewnątrz boiska lub na linii bocznej – nie może być zagrana z boiska).
 • Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką podając ją do zawodnika (piłka musi opuścić pole karne).
 • Drużyna ma 5 sekundy na wprowadzenie piłki do gry. Po tym czasie sędzia odgwizduje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.
 • Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się 5 metrów od miejsca wybijania autu, rzutu rożnego, bądź rzutu wolnego. Zawodnik sam niezwłocznie odchodzi na przepisową odległość, nie czekając na znak sędziego. Uporczywe blokowanie wybicia piłki karane jest karą w postaci napomnienia (żółta kartka).
 • Sędziowie mają prawo karać zawodników karami indywidualnymi: napomnieniem - poprzez pokazanie żółtej kartki oraz wykluczeniem z gry – poprzez pokazanie czerwonej kartki.
 • Organizator w celu zdyscyplinowania zawodników wprowadza opłaty karne za nałożone na zawodników kary indywidualne. Żółta kartka – 5 zł, czerwona kartka – 10 zł. Opłaty należy uregulować najpóźniej przed następnym meczem drużyny ukaranego zawodnika. Nie uiszczenie opłaty powoduje zakaz gry ukaranego zawodnika. W przypadku gry zawodnika w następnych zawodach pomimo braku uregulowania należności organizator ukarze walkowerem na korzyść przeciwnika drużynę winnego zawodnika.
 • Czerwona kartka dyskwalifikuje zawodnika nią ukaranego z udziału do końca bieżących zawodów.
 • W przypadku poważnie rażących fauli lub wybitnie niesportowych zachowań sędziowie mają prawo usunąć zawodnika z pola gry (czerwona kartka) – decyzję o wysokości kary podejmuje przedstawiciel organizatora z sędzią.
 • Drużyna, w której występował wykluczony zawodnik po 5 minutach od wznowienia gry po wykluczeniu, ma prawo wprowadzić innego zawodnika.
 • Zawodnik powraca na boisko po wyraźnym wskazaniu sędziego.
 • Drużyna grająca w osłabieniu przez okres trwania kary - w przypadku utraty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu zawodnik powraca na boisko (nie dotyczy przewinień ukaranych czerwoną kartką).
 • Za dokonanie zmiany w miejscu do tego nie przeznaczonym sędzia udziela drużynie karę 2 minut dla jednego zawodnika i przez ten czas drużyna gra w osłabieniu.
 • W czasie gry zawodnik może wykonywać wślizg, jednak stopa musi być skierowana ku ziemi oraz musi być ciągły kontakt nogi z podłożem.
 • Przepis o spalonym nie obowiązuje.
 • W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy PZPN.
Stroje piłkarskie:
 • Drużyny ubrane są w kompletne, jednolite stroje piłkarskie z numerami na koszulkach.
 • Strój bramkarski powinien odróżniać się kolorem od strojów zawodników z pola
 • W przypadku jednakowych kolorów koszulek zawodniczych organizatorzy zapewniają narzutki.
V. PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu sportowego „Orlik” w Porębie.
 2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.
 3. Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Karta zgłoszeniowa Dokument WORD 180

Wyświetlono: 1492 razy