Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


10-06-2013 15:32

Gminne Manewry Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Gminne Manewry Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 08.06.2013 roku z inicjatywy Prezesa OSP Niwki Urząd Miasta Poręba zorganizował Gminne Manewry Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych mające na celu podnoszenie kwalifikacji druhów OSP. Udział w Manewrach wzięły wszystkie Jednostki OSP znajdujące się w Porębie, a zadania zostały podzielone pod kątem posiadanego sprzętu i wyszkolenia. W manewrach dział wzięli:

-Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich -Tadeusz Czapiński
-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa. śląskiego a zarazem Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP RP -dh. Mieczysław Skręt
-Przedstawiciele KP PSP Zawiercie
-Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł. bryg. Artur Łągiewka
-Zastępca Naczelnika Wydz. Operacyjno-Szkoleniowego mł. kpt. Arkadiusz Spera
-Przedstawiciele Urzędu Miasta
-Burmistrz Marek Śliwa
-Przewodniczący Rady Miasta Poręba Gabriel Zieliński
-Przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska Grzegorz Mucha
-Kierownik Referatu Promocji Tomasz Kołton
-Przedstawiciel Sztaby Zarządzania Kryzysowego Jakub Drabek
-Komendant Miejski OSP Zbigniew August
-Członek Sądu Honorowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP a zarazem Prezes OSP Niwki dh. Stanisław Borówka
Założenie ćwiczeń

W dniu 08.06.2013 ok. godziny 9.00 Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP w Zawierciu otrzymuje informację o pożarze lasu w miejscowości Poręba-Krzemienda przy ul. Borkowej na miejsce zostają zadysponowane zastępy 689[S]22 GBA 2,5/16 OSP Niwki, 687[S]20 GBA 2,5/16 OSP Poręba oraz 687[S]26 GCBA 6/32 OSP Krzemienda. Po dotarciu zastępów na miejsce zostają podane 2 prądy wody w natarciu na czoło pożaru oraz jeden prąd w obronie sąsiedniego młodnika. Dowódca akcji kryptonim KARAT w porozumieniu ze Stanowiskiem Kierowania PSP Zawiercie do prowadzenia korespondencji wyznacza kanał KRG-B004.

W trakcie prowadzonych działań w wyniku silnych podmuchów wiatru dochodzi do rozprzestrzenienia się pożaru po czym Dowódca akcji podejmuje decyzję o zadysponowaniu na miejsce zastępu 689[S] 21 GBART 2,3/16 OSP Niwki do prowadzenia działań gaśniczych oraz 687[S]21 GLBM Ford Transit OSP Poręba w celu budowy punktu czerpania wody na rzecze Czarna Przemsza przy użyciu motopompy pływającej.

Założenie ma na celu doskonalenie taktyki działań gaśniczych przy szybko rozprzestrzeniających się pożarach lasów, wpajanie nawyków prowadzenia działań w kompletnym umundurowaniu osobistym, doskonalenie współdziałania jednostek OSP przy prowadzeniu działań,

Siły i środki potrzebne do prowadzenia działań:

689[S]22 GBA 2,5/16 OSP Niwki oraz podstawowy sprzęt armatury wodnej
689[S] 21 GBART 2,3/16 OSP Niwki oraz podstawowy sprzęt armatury wodnej 687[S]20 GBA 2,5/16 OSP Poręba oraz podstawowy sprzęt armatury wodnej
687[S]21 GLBM Ford Transit OSP Poręba. oraz motopompa pływająca
687[S]26 GCBA 6/32 OSP Krzemienda oraz podstawowy sprzęt armatury wodnej

W trakcie prowadzonych działań około godziny 10.00 Dowódca Akcji otrzymuje ze Stanowiska Kierowania PSP Zawiercie informację o wypadku samochodu osobowego na skrzyżowaniu ul. Przełęcz i Borkowej. W pojeździe uwięzione 2 osoby, pojazd po zderzeniu z przydrożnym drzewem.

Na miejsce zostają skierowane zastępy 689[S] 21 GBART 2,3/16 OSP Niwki oraz 687[S]21 GLBM Ford Transit OSP Poręba.

Po dotarciu zastępów na miejsce wypadku zadaniem będzie przeprowadzenie rozpoznania pod kątem stanu osób poszkodowanych oraz przekazaniu informacji do SKKP Zawiercie (kanał ratowniczy KRG-B021), podjęciu działań mających na celu zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zabezpieczeniu uszkodzonego pojazdu w tym stabilizacja oraz budowa linii gaśniczej zabezpieczającej wraz z ratownikiem zabezpieczonym w sprzęt ODO, oraz wykonaniu dostępu do osób poszkodowanych przy użyciu narzędzi hydraulicznych, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanych oraz przygotowaniu do transportu przez Zespoły Pogotowia Ratunkowego. W tym czasie na miejsce docierają Oficerowie Operacyjni z KP PSP Zawiercie

Gminne Manewry Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

U poszkodowanych przewidziano obrażenia w postaci: 1-Kierujący nieprzytomny, podejrzenie urazu kręgosłupa szyjnego, podejrzenie złamania miednicy, oddech 32 tętno 90, podejrzenie wstrząsu, poszkodowany zakleszczony pod pedałami hamulca, konieczne wykonanie rozparcia przodu pojazdu przy użyciu rozpieracza kolumnowego w celu uwolnienia nóg. Po wydobyciu z pojazdu na deskę ortopedyczną należy przeprowadzić szybkie badanie urazowe w celu rozpoznania doznanych obrażeń, zastosować pozycję przeciwwstrząsową oraz tlenoterapię. Działania w tym zakresie prowadzi zastęp 689[S] 21 GBART 2,3/16 OSP Niwki

W trakcie prowadzonych działań wprowadzono utrudnienie w postaci omdlenia Ratownika wykonującego zabezpieczenie przeciwpożarowe, który wymagał natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej.

2-Pasażer siedzący obok kierowcy przytomny z podejrzeniem urazu kręgosłupa szyjnego oraz silnego krwotoku z tętnicy udowej, wymaga natychmiastowej ewakuacji przy użyciu deski ortopedycznej z wykorzystaniem chwytów ratowniczych oraz zabezpieczenia krwotoku. W międzyczasie poszkodowany traci przytomność. Po przeprowadzeniu kontroli ABC nie rozpoznano tętna i oddechu-ratownicy przystępują do resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z podaniem 100% tlenu. Działania w tym zakresie prowadzi zastęp 687[S]21 GLBM Ford Transit OSP Poręba.

Siły i Środki potrzebne do prowadzenia działań:

689[S]21 GBART 2,3/16 OSP Niwki, sprzęt hydrauliczny oraz zestaw PSP R1
687[S]21 GLBM Ford Transit OSP Poręba oraz zestaw PSP R1

Po zakończeniu ćwiczeń podsumowano realizację założeń przez poszczególne zastępy OSP, umiejętności obsługi posiadanego sprzętu, które wykazały ciągłe potrzeby podnoszenia wiedzy i doświadczenia Ratowników, zakupu nowego umundurowania osobistego oraz konieczność prowadzenia tego typu ćwiczeń w formie cyklicznej.

Szczegółowa analiza realizacji założeń taktycznych oraz potrzeb szkoleniowych i sprzętowych zostanie przekazana Władzom Miasta na najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego.

Organizacja ćwiczeń dla druhów mogących brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych była okazją do spotkania starszych pokoleń strażaków, oraz połączona była z obchodami Gminnymi Dnia Strażaka. Założyciele i kontynuatorzy strażackiej tradycji mogli się przyglądać na jakim etapie rozwoju znajdują się Ochotnicze Straże Pożarne w dniu dzisiejszym Mając na uwadze ciągle rosnące wymogi względem Ochotników oraz znaczne kwoty jakie należy wykładać na utrzymanie gotowości bojowej OSP w chwili obecnej w Porębie działa 5 zastępów gaśniczych oraz 3 operacyjne.

Jednostki posiadają specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia działań, który jeszcze kilka lat temu posiadały wyłącznie zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Niemniej jednak należy dążyć do prowadzenia stałej współpracy jednostek OSP w Porębie w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń, pogadanek o tematyce strażackiej oraz dalszym uzbrajaniu jednostek w niezbędny sprzęt.


Warning: getimagesize(images/gminnecwiczenia2062013_1.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Gminne Manewry Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Warning: getimagesize(images/gminnecwiczenia2062013_2.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Gminne Manewry Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Warning: getimagesize(images/gminnecwiczenia2062013_3.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Gminne Manewry Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Warning: getimagesize(images/gminnecwiczenia2062013_4.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Gminne Manewry Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Warning: getimagesize(images/gminnecwiczenia2062013_5.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Gminne Manewry Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Warning: getimagesize(images/gminnecwiczenia2062013_6.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Gminne Manewry Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Warning: getimagesize(images/gminnecwiczenia2062013_7.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Gminne Manewry Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Warning: getimagesize(images/gminnecwiczenia2062013_8.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Gminne Manewry Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Warning: getimagesize(images/gminnecwiczenia2062013_9.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Gminne Manewry Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Warning: getimagesize(images/gminnecwiczenia2062013_10.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Gminne Manewry Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Warning: getimagesize(images/gminnecwiczenia2062013_11.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Gminne Manewry Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Warning: getimagesize(images/gminnecwiczenia2062013_12.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Gminne Manewry Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych