Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


17-10-2013 12:03

Konsultacje współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku".

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Miasta Poręba, Ref. Promocji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Poręba ( MOK pok. 26 - II piętro)ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba lub drogą mailową na adres sularz@umporeba.pl do 2 listopada 2013 r. na załączonym formularzu.

Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Zarządzenie 139/13 Dokument PDF 211
2) Program wspópracy Dokument PDF 210
3) Formularz uwag Dokument WORD 212

Wyświetlono: 1604 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]