Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


08-01-2014 11:57

Konsultacje współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku".

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Miasta Poręba, Ref. Promocji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Poręba ( MOK pok. 26 - II piętro)ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba lub drogą mailową na adres sularz@umporeba.pl do 22 stycznia2014 r. na załączonym formularzu.

Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Zarządzenie nr 7/14  Dokument PDF 212
2) Uchwała w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXII/274/13 Rady Miasta Poręba z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi Dokument PDF 204
3) Program wspópracy  Dokument PDF 217
4) Formularz uwag Dokument WORD 209

Wyświetlono: 1391 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]