Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


16-03-2014 19:40

Zebranie sprawozdawcze OSP Niwki za rok 2013.

W dniu 15.02.2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu OSP Niwki za rok 2013. Obecnością zaszczycili nas:

Asystentka Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik – Marta Wolna-Orman,
Radny Sejmiku Wojewódzkiego Witold Grim,
Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu Czesław Pantak,
Burmistrz Miasta Poręba, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Porębie Marek Śliwa,
Przewodniczący Rady Miasta w Porębie Gabriel Zieliński,
Z-ca przewodniczącego Rady Miasta w Porębie Czesław Firek,
Przewodniczący Komisji Gospodarki Środowiska Grzegorz Mucha,
Radnego Miasta Poręby Henryk Sularz,
Komendant Oddziału Gminnego ZOSP w Porębie Zbigniew August,
Kierownik Spraw Obywatelskich Jakub Drabek,
Prezes MPGKiM Mariusz Rok,
Prezes MPWiK Stefan Szewczyk,
ks. Proboszcz Marek Jelonek,

Prezes OSP Niwki Stanisław Borówka reprezentował ZOW OSP RP jako członek Sądu Honorowego oraz ZOP OSP RP jako członek Prezydium Zarządu.

Prezes OSP Niwki rozpoczął zebranie od złożenia sprawozdania z działalności OSP Niwki za rok 2013. Jednostka w chwili obecnej liczy 43 członków zwyczajnych, w tym 8 członkiń Kobiecej Drużyny Pożarniczej, 7 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz 5 członków wspierających.

W roku sprawozdawczym wykonano prace w czynie społecznym w ilości 2949 godzin. Prace obejmowały utrzymanie czystości i bieżące naprawy w Strażnicy, wycinkę drzew przy Urzędzie Miasta i Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie oraz udział w uroczystościach kościelnych i samorządowych.

W 2013 roku jednostka OSP Niwki wydała na sprzęt kwotę w wysokości 20 922 zł, składającą się z dotacji z KSRG , środków NFOŚiGW, gminnych oraz własnych. W roku sprawozdawczym braliśmy udział w 41 akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz 4 razy zostaliśmy zadysponowani do zabezpieczenia terenu powiatu do KP PSP Zawiercie w związku z wyjazdem jednostek PSP do działań.

W działaniach brało udział 27 druhów, w sumie spędzając na akcjach 738 godzin. W dniu 20.04.2013 r. braliśmy udział w manewrach w miejscowości Bógdał w gminie Szczekociny, zorganizowanych dla jednostek włączonych do KSRG. Zadaniem naszego zastępu było wydobycie uwięzionych w pojazdach osób przy użyciu zestawu hydraulicznego LUKAS oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W czerwcu 2013 roku zorganizowaliśmy Gminne Manewry Pożarnicze, w których uczestniczyły jednostki OSP z Poręby. Zasymulowano pożar lasu oraz wypadek samochodu osobowego, w którym poszkodowane zostały 2 osoby.

Za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu manewrów serdecznie dziękujemy Naczelnikowi Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KP PSP w Zawierciu mł. bryg. Arturowi Łągiewce oraz Zastępcy Naczelnika mł. kpt. Arkowi Sperze.

Dziękujemy sympatykom OSP za przekazanie 1% podatku oraz darowiznę na cele statutowe jednostki za kalendarze na 2014 rok.


Wyświetlono: 2115 razy
Data ostatniej modyfikacji:16-03-2014 19:42 Urząd Miasta Poręba - [1870]