Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


21-05-2014 10:29

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba położonej w Porębie przy ulicy Kopernika 93

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1860/1 o powierzchni 155m2 zabudowana budynkiem użytkowym, położona w Porębie przy ulicy Kopernika 93, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW CZ1Z/00019967/4. Działka ma kształt prostokątny, jest nieogrodzona, uzbrojona w wodociąg, kanalizację deszczową i linię elektryczną. . Działka jest zabudowana budynkiem użytkowym, wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w latach sześćdziesiątych XX wieku. Fundamenty i ściany budynku z cegły pełnej, strop żelbetowy, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą.
  Parametry budynku wynoszą:
  - powierzchnia zabudowy 82,19 m2.
  - powierzchnia użytkowa 62,15 m2.
  - kubatura 350,12 m2.
 2. Cena wywoławcza : 48 477 zł
  - wartość składnika budowlanego 45 399 zł
  - wartość składnika gruntowego 3 078 zł
 3. Wadium : 4 847,70 zł
 4. Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2014r.  o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Porębie ul. Dworcowa 1, pokój nr 6.

Przeznaczenie nieruchomości:

 • W ewidencji gruntów miasta Poręba działka nr 1860/1 jest oznaczony symbolem B - co oznacza tereny mieszkaniowe.
 1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od roszczeń oraz praw osób trzecich.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, na konto Urzędu Miasta w Porębie nr 65 1930 1334 2002 0200 0060 0001 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie Oddział Katowice Filia w Porębie, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 24 czerwca 2014 r.
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca Uczestnicy przystępujący do licytacji zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium
 • dokumenty stwierdzające tożsamość
 • osoby reprezentujące uczestników przetargu winny przedłożyć udzielone im w formie aktu notarialnego pełnomocnictwo do wzięcia udziału
 • w przetargu w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, pokój nr 5 lub pod tel. /0-32/67 71 203.

Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Ogłoszenie o przetargu Dokument PDF 207

Wyświetlono: 1847 razy
Data ostatniej modyfikacji:23-05-2014 12:16 Urząd Miasta Poręba - [1870]