Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


23-06-2014 16:20

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Porębie przy ulicy Ludowego Wojska Polskiego 12/22

 1. ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 22 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym nr 12 w Porębie przy ulicy Ludowego Wojska Polskiego wraz z udziałem w gruncie stanowiącym działkę o numerze ewidencyjnym 7430/5 o powierzchni 3316 m.kw.- powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego 56,43 m2, powierzchnia pomieszczenia przynależnego – piwnica 6.67 m2
  - Księga Wieczysta CZ1Z/00036422/7
  - rodzaj użytku w ewidencji gruntów: B
 2. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, usytuowany jest na IV piętrze. Z przedpokoju prowadzą drzwi do pozostałych pomieszczeń.

  Z jednej części przedpokoju wchodzi się do kuchni, łazienki i jednego pokoju, z drugiej części do dwóch pozostałych pokoi.

  Z największego pokoju prowadzi wyjście na loggię. W kuchni brak kuchenki gazowej i zlewozmywaka. W łazience znajduje się kabina prysznicowa z brodzikiem, muszla ustępowa, umywalka i piecyk gazowy.

  Na podłodze w łazience płytki ceramiczne, w kuchni i dwóch pokojach posadzki z płytek PCV, w przedpokoju i jednym pokoju wykładzina PCV, Z własnością lokalu związany jest udział 23/1000 w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym 7430/5 o powierzchni 3316 m2 oraz współwłasność w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego przy ulicy Ludowego Wojska Polskiego 10 i 12. Lokal jest wyposażony w instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania.


 3. Przeznaczenie w pzp – brak planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Kształt działki: regularny, układ mieszkania - typowy.
  Nieruchomość stanowi własność Gminy Poręba i jest wolna od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2014r. o godz 12.30 w sali nr 6 Urzędu Miasta w Porębie ul. Dworcowa 1. cena wywoławcza nieruchomości 87.523,00 zł (zwolniona z podatku VAT) wadium 8.752,30 zł Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca jest zobowiązana wpłacić wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego na konto Urzędu Miasta w Porębie nr 65 1930 1334 2002 0200 0060 0001 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie Oddział Katowice Filia w Porębie, Termin wpłaty wadium do dnia 18 lipca 2014r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

  Wadium zwraca się niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 7. Przedmiotowy lokal można oglądać w dniach 10 i 11 lipca 2014r w godzinach od 10.00 do 12.00.
 8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.
 10. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca Uczestnicy przystępujący do licytacji zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
  • dowód wpłaty wadium
  • dokumenty stwierdzające tożsamość
  • osoby reprezentujące uczestników przetargu winny przedłożyć udzielone im w formie aktu notarialnego pełnomocnictwo do wzięcia udziału
  • w przetargu w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. Z 2004r. Nr 167, poz.1758 z późn. zm. ) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
 11. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, pokój nr 5 lub pod tel. /0-32/67 71 203.
Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Ogloszenie o przetargu Dokument PDF 190

Wyświetlono: 1669 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]