Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


05-07-2014 10:06

Manewry Gminne Poręba 2014

Manewry Gminne Poręba 2014
Ok. godz. 9 dnia 28.06.2014 Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej w Zawierciu otrzymuje zawiadomienie o pożarze lasu w miejscowości Poręba- Niwki przy ulicy Papiernickiej. Na miejsce zadysponowane zostają zastępy z Jednostek OSP Niwki, Poręba, Krzemienda oraz OSP Poręba-Górka. Jako pierwsze na miejsce docierają zastępy OSP Niwki. Dowódca zastępu GBA RT 689-21 podejmuje decyzję o podaniu dwóch prądów wody w natarciu na front pożaru w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania. Docierające na miejsce kolejne zastępy OSP są sukcesywnie kierowane do działań gaśniczych, Zastęp GLM OSP Poręba zostaje oddelegowany do budowy stanowiska czerpania wody na pobliskiej rzece z wykorzystaniem motopompy pływającej. W trakcie działań na miejsce dociera Dowódca JRG Zawiercie oraz Oficer Operacyjny i przejmuje dowodzenie działaniami oraz wyznacza do prowadzenia korespondencji kanał ratowniczo-gaśniczy B004 Z uwagi na zmienne kierunki wiatru pożar zaczyna rozprzestrzeniać się skrzydłami. Dowódca akcji podejmuje decyzje o podzieleniu terenu działania na 2 odcinki bojowe oraz przejściu do natarcia oskrzydlającego.

Obecni na miejscu ćwiczeń Oficerowie PSP wprowadzają wiele utrudnień m. In. Zaginięcie dzieci w obszarze prowadzonych działań, odnalezienie rannej w pożarze sarny, wielokrotne zgłoszenia od mieszkańców sąsiednich miejscowości dotyczące dużego zadymienia w rejonie działań oraz konieczność weryfikacji tych danych. Celem ćwiczeń jest doskonalenie taktyki działań gaśniczych podczas szybko rozprzestrzeniających się pożarów lasów, nauka prowadzenia korespondencji w sieci radiowej ochrony przeciwpożarowej oraz operacyjne rozpoznanie terenu działań na wypadek dużego pożaru w przyszłości. Ilość wody w biegnącej nieopodal rzece jest niewystarczająca do zasilania pojazdów biorących udział w działaniach gaśniczych, a z uwagi na dużą odległość najbliższych hydrantów konieczne będzie dysponowanie znacznych ilości sił i środków na wypadek pożaru w miejscu ćwiczeń. Ćwiczenia pokazały że pomimo coraz większej wiedzy i zgrania Ochotników konieczne jest prowadzenie tego typu ćwiczeń w przyszłości. Kolejnym etapem ćwiczeń był wypadek w którym pierwotnie przewidziano obrażenia 3 osób podróżujących pojazdem osobowym.

Manewry Gminne Poręba 2014
Założenie obejmowało przekazanie przez SK KP w Zawierciu informacji do kierującego działaniami gaśniczymi o wypadku pojazdu osobowego w odległości ok. 500 metrów od miejsca koncentracji sił i środków. Po dotarciu na miejsce zdarzenia okazało się że wprowadzono dodatkowe utrudnienie w postaci osoby potrąconej przez pojazd osobowy oraz uwięzione we wnętrzu 3 osoby podróżujące pojazdem. Po dotarciu na miejsce Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej przystąpiono do zabezpieczenia miejsca wypadku, wykonano zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz przeprowadzono rozpoznanie pod kątem stanu osób poszkodowanych, po czym zadysponowano (ćwiczebnie) na miejsce 3 zespoły pogotowia ratunkowego, śmigłowiec LPR oraz radiowóz policji. W czasie prowadzonych działań udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, przystąpiono do wykonania dostępu przy użyciu narzędzi hydraulicznych do uwięzionego w pojeździe kierowcy oraz pasażera siedzącego na tylnym siedzeniu. Następnie w skutek zwarcia w instalacji elektrycznej doszło do pożaru pojazdu, który ugaszono podając jeden prąd piany średniej.

Najważniejszym celem ćwiczeń było pokazanie biorącym w nich udział jakie sytuacje mogą się wydarzyć podczas działań, jak należy składać meldunki do Stanowiska Kierowanie KP PSP w Zawierciu aby przekazać w formie minimum treści-maksimum informacji jak najwięcej danych potrzebnych do skutecznego kierowania posiadanymi siłami i środkami. Nieoceniona w tym aspekcie była obecność przybyłych na miejsce Oficerów PSP Zawiercie w osobach Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł. bryg Artura Łągiewki, Zastępcy Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Arkadiusza Spery oraz Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Zawierciu st. kpt. Krzysztofa Szczerby, którzy nieustannie wprowadzali dodatkowe zadania do wykonania a także zmieniali elementy założenia w sposób nieprzewidziany dla uczestników. Niniejszym składam wam Panowie serdeczne podziękowania za udział w ćwiczeniach, wprowadzone utrudnienia, oraz słowa uznania wyrażone na Uroczystym Apelu z okazji Dnia Strażaka. Mamy świadomość konieczności dalszego podnoszenia naszej wiedzy i umiejętności, a co za tym idzie liczymy na pomoc w kolejnych ćwiczeniach. Po dokonaniu analizy realizacji założeń zostaną sporządzone wnioski do wprowadzenia w Jednostkach OSP w Porębie, mające na celu utrwalenie wiedzy przydatnej w działaniach, w których bierzemy udział.

Po zakończeniu ćwiczeń Dowódca Uroczystości złożył przybyłemu na miejsce Komendantowi Powiatowemu bryg, Markowi Fiutakowi meldunek o gotowości do rozpoczęcia Uroczystego Apelu z okazji dnia strażaka, w trakcie którego wręczono przyznane medale i odznaczenia: Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Z OSP RP w Warszawie odznaczeni zostali

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa
dh Wiesław Jaworski
srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa
dh Wiesław Kocot
brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa
dh Patryk Piltz
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP w Katowicach odznaczeni zostali Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa
dh Włodzimierz Pucek
srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa
dh Jarosław Nowak
brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa
ks. Marek Jelonek
dh Damian Machura
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Zawierciu odznaczeni zostali odznaką strażak wzorowy
dh Michał Kocot
dh Jakub Dyrda
dh Marcin Darocha
dh Rafał Matyja

Wręczenia medali i odznaczeń dokonali

Z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu bryg, Marka Fiutaka oraz Burmistrza miasta Poręba odznaczenie przyznane Ks. Proboszczowi Markowi Jelonkowi wręczone zostało podczas Niedzielnej mszy świętej. Fakt zaskoczenia z otrzymanego odznaczenia oraz inicjatywa podkreślenia rangi tego wydarzenia poprzez osobistą obecność Komendanta Powiatowego PSP bryg Marka Fiutaka najlepiej wyraża wzruszenie Ks. Proboszcza.

Dziękuję przybyłym na miejsce ćwiczeń zaproszonym gościom- Radnemu Sejmiku Wojewódzkiego Witoldowi Grimowi, Komendantowi Powiatowemu PSP w Zawierciu bryg. Markowi Fiutakowi, Burmistrzowi Miasta Poręba Markowi Śliwie, Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Zawierciu Tadeuszowi Czapińskiemu, Prezesowi MPWiK Stefanowi Szewczykowi, Pani Kierownik oddziału PZU Zawiercie Grażynie Piotrowskiej, Przewodniczącemu Komisji Gospodarki i Środowiska Grzegorzowi Mucha, Komendantowi Zarządu oddziału Gminnego ZOSP w Porębie Zbigniewowi Augustowi oraz Członkowi Sądu Honorowemu Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, Prezesowi OSP Niwki Stanisławowi Borówce.

Słowa podziękowania składam również Druhnom i Druhom biorącym udział w ćwiczeniach, którzy świadomi obowiązków Strażaka Ochotnika przyrzekali czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym Członkiem OSP, dbałym o jej godność i tradycję, ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia, zdrowia i mienia ludzkiego co okazali realizując założenia z zaangażowaniem.


Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_1.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_2.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_3.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_4.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_5.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_6.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_7.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_8.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_9.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_10.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_11.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_12.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_13.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_14.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_15.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_16.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_17.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_18.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_19.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_20.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014

Warning: getimagesize(images/manewrypod2102014_21.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /poreba/web/www/php/polacz_baza.php on line 3155
Manewry Gminne Poręba 2014
Dostępne zdjęcia:
Manewry Gminne Poręba 2014

Wyświetlono: 1957 razy
Data ostatniej modyfikacji:05-07-2014 10:12 Urząd Miasta Poręba - [1870]