Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


25-07-2014 10:08

Informacja w sprawie przetargów na sprzedaż nieruchomości

Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Porębie przy ulicy LWP 12/22. Burmistrz Miasta Poręba informuje.

 1. W dniu 23 lipca 2014r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Porębie, ulica Dworcowa 1 został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Porębie przy ul. LWP 12/22 stanowiącej własność Gminy Poręba.
 2. Do udziału w przetargu nie przystąpił żaden oferent.
 3. Cena wywoławcza wynosiła 87 523,00 zł.- osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote a wysokość postąpienia dla ważności przetargu wynosiła 1% ceny wywoławczej.
 4. Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 5. Informację niniejszą wywiesza się n a okres 7 dni w siedzibie tut. Urzędu i zamieszcza się w BIP oraz na stronie internetowej UM Poręba.

Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Porębie przy ulicy Niepodległości – dz. Nr 12078/6.

 1. W dniu 223 lipca 2014r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Porębie, ulica Dworcowa 1 został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Porębie przy ul. Niepodległości stanowiącej własność Gminy Poręba.
 2. Do udziału w przetargu nie przystąpił żaden oferent.
 3. Cena wywoławcza wynosiła 26 645,00 zł.- dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych a wysokość postąpienia dla ważności przetargu wynosiła 1% ceny wywoławczej.
 4. Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 5. Informację niniejszą wywiesza się na okres 7 dni w siedzibie tut. Urzędu i zamieszcza się w BIP oraz na stronie internetowej UM Poręba.

Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Porębie przy ulicy Niepodległości – dz. Nr 12013/4.

 1. W dniu 23 lipca 2014r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Porębie, ulica Dworcowa 1 został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Porębie przy ul. Niepodległości stanowiącej własność Gminy Poręba.
 2. Do udziału w przetargu nie przystąpił żaden oferent.
 3. Cena wywoławcza wynosiła 32 674,00 zł.- trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote a wysokość postąpienia dla ważności przetargu wynosiła 1% ceny wywoławczej.
 4. Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 5. Informację niniejszą wywiesza się n a okres 7 dni w siedzibie tut. Urzędu i zamieszcza się w BIP oraz na stronie internetowej UM Poręba.

Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Porębie przy ulicy Niepodległości – dz. Nr 12078/4.

 1. W dniu 23 lipca 2014r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Porębie, ulica Dworcowa 1 został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Porębie przy ul. Niepodległości stanowiącej własność Gminy Poręba.
 2. Do udziału w przetargu nie przystąpił żaden oferent.
 3. Cena wywoławcza wynosiła 33 249,00 zł.- trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych a wysokość postąpienia dla ważności przetargu wynosiła 1% ceny wywoławczej.
 4. Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 5. Informację niniejszą wywiesza się n a okres 7 dni w siedzibie tut. Urzędu i zamieszcza się w BIP oraz na stronie internetowej UM Poręba.

Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Porębie przy ulicy Sosnowej.

 1. W dniu 27 czerwca 2014r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Porębie, ulica Dworcowa 1 został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Porębie przy ul. Sosnowej stanowiącej własność Gminy Poręba.
 2. Do udziału w przetargu zostało dopuszczonych dwoje uczestników, którzy wpłacili wadium.
 3. Cena wywoławcza wynosiła 24 647,00 zł.- dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych a wysokość postąpienia dla ważności przetargu wynosiła 1% ceny wywoławczej.
 4. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 38 000,00 zł.- trzydzieści osiem tysięcy złotych.
 5. Nabywcą nieruchomości jest Pan Marek Kowalski.
 6. Informację niniejszą wywiesza się n a okres 7 dni w siedzibie tut. Urzędu i zamieszcza się w BIP oraz na stronie internetowej UM Poręba.

Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Porębie przy ulicy Kopernika.

 1. W dniu 27 czerwca 2014r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Porębie, ulica Dworcowa 1 został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Porębie przy ul. Kopernika stanowiącej własność Gminy Poręba.
 2. Do udziału w przetargu zostało dopuszczonych troje uczestników, którzy wpłacili wadium.
 3. Cena wywoławcza wynosiła 5 342,00 zł.- pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote a wysokość postąpienia dla ważności przetargu wynosiła 1% ceny wywoławczej.
 4. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 13 000,00 zł.- trzynaście tysięcy złotych.
 5. Nabywcą nieruchomości jest Pani Matan Jolanta.
 6. Informację niniejszą wywiesza się n a okres 7 dni w siedzibie tut. Urzędu i zamieszcza się w BIP oraz na stronie internetowej UM Poręba.

Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Porębie przy ulicy Kopernika 93.

 1. W dniu 27 czerwca 2014r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Porębie, ulica Dworcowa 1 został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Porębie przy ul. Kopernika 93, stanowiącej własność Gminy Poręba.
 2. Do udziału w przetargu zostało dopuszczonych dwoje uczestników, którzy wpłacili wadium.
 3. Cena wywoławcza wynosiła 48 477,00 zł.- czterdzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych z wysokość postąpienia dla ważności przetargu wynosiła 1% ceny wywoławczej.
 4. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 49 500,00 zł.- czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych złotych.
 5. Nabywcą nieruchomości jest Pan Dworak Stanisław.
 6. Informację niniejszą wywiesza się n a okres 7 dni w siedzibie tut. Urzędu i zamieszcza się w BIP oraz na stronie internetowej UM Poręba.
Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Kopernika Dokument PDF 214
2) Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Kopernika 93 Dokument PDF 221
3) Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy LWP 12/22 Dokument PDF 213
4) Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Niepodległości – dz. Nr 12078/6 Dokument PDF 216
5) Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej Dokument PDF 226
6) Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Niepodległości – dz. Nr 12013/4 Dokument PDF 219
7) Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Niepodległości – dz. Nr 12078/4 Dokument PDF 217

Wyświetlono: 1901 razy
Data ostatniej modyfikacji:25-07-2014 12:13 Urząd Miasta Poręba - [1870]