Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


19-12-2014 12:48

Komunikat dotyczący obowiązku utrzymania czystości i porządku w Gminie Poręba

Przypominam, że zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.1399 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez :

  • zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie — na terenie Poręby wymagania w tym zakresie określa Uchwała Nr XXVI/213113 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba,
  • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania (§ 6 Uchwały Nr XXVI/213/13 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości,
  • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów (§ 5 Uchwały Nr XXVI/213/13 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba).

Jednocześnie informuję, że wypełnianie powyższych obowiązków będzie przedmiotem szczegółowych kontroli a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą zostać zastosowane sankcje karne wynikające z art. 10 cytowanej powyżej Ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Komunikat  Dokument PDF 234

Wyświetlono: 1679 razy
Data ostatniej modyfikacji:19-12-2014 12:53 Urząd Miasta Poręba - [1870]