Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


19-01-2015 12:49

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza kolejny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Porębie przy ulicy Ludowego Wojska Polskiego 12/22 - aktualziacja.

Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Porębie przy ulicy LWP 12/22. Burmistrz Miasta Poręba informuje:

 1. W dniu 26 lutego 2015r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Porębie, ulica Dworcowa 1 został przeprowadzony kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Porębie przy ul. LWP 12/22, stanowiącej własność Gminy Poręba.
 2. Do udziału w przetargu nie przystąpił żaden oferent.
 3. Cena wywoławcza wynosiła 83 147,00 zł.- osiemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści siedem złotych a jedno postąpienie dla ważności przetargu wynosiło 1% ceny wywoławczej.
 4. Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 5. Informację niniejszą wywiesza się na okres 7 dni w siedzibie tut. Urzędu i zamieszcza się w BIP oraz na stronie internetowej UM Poręba.
 
 1. Przedmiotem przetargu ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 22 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym nr 12 w Porębie przy ulicy Ludowego Wojska Polskiego wraz z udziałem w gruncie stanowiącym działkę o numerze ewidencyjnym 7430/5 o powierzchni 3316 m2- powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego 56,43 m2, powierzchnia pomieszczenia przynależnego – piwnica 6.67 m2
  - Księga Wieczysta CZ1Z/00036422/7
  - rodzaj użytku w ewidencji gruntów: B
 2. Opis nieruchomości:
  lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, usytuowany jest na IV piętrze. Z przedpokoju prowadzą drzwi do pozostałych pomieszczeń.
  Z jednej części przedpokoju wchodzi się do do kuchni, łazienki i jednego pokoju, z drugiej części do dwóch pozostałych pokoi.
  Z największego pokoju prowadzi wyjście na loggię.W kuchni brak kuchenki gazowej i zlewozmywaka. W łazience znajduje się kabina prysznicowa z brodzikiem, muszla ustępowa, umywalka i piecyk gazowy.
  Na podłodze w łazience płytki ceramiczne, w kuchni i dwóch pokojach posadzki z płytek PCV, w przedpokoju i jednym pokoju wykładzina PCV, Z własnością lokalu związany jest udział 23/1000 w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym 7430/5 o powierzchni 3316 m2 oraz współwłasność w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego przy ulicy Ludowego Wojska Polskiego nr 10 i nr 12.
  Lokal jest wyposażony w instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania.
 3. Przeznaczenie w pzp – brak planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Kształt działki: regularny, układ mieszkania - typowy
 5. Nieruchomość stanowi własność Gminy Poręba i jest wolna od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich. Przedmiotowy lokal można oglądać w dniach 12 i 13 lutego 2015r., w godzinach od 10.00 do 12.00.
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2015r. o godz 10. 30 w sali nr 6 Urzędu Miasta w Porębie ul. Dworcowa 1.
  cena wywoławcza nieruchomości 83 147,00 zł ( zwolniona z podatku VAT ) wadium 8 314,70 zł
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego na konto Urzędu Miasta w Porębie nr 65 1930 1334 2002 0200 0060 0001 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie Oddział Sosnowiec Filia w Porębie, Termin wpłaty wadium do dnia 23 lutego 2015r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium zwraca się niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.
 10. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca Uczestnicy przystępujący do licytacji zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
  • dowód wpłaty wadium
  • dokumenty stwierdzające tożsamość
  • osoby reprezentujące uczestników przetargu winny przedłożyć udzielone im w formie aktu notarialnego pełnomocnictwo do wzięcia udziału
  • w przetargu w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. Z 2004r. Nr 167, poz.1758 z późn. zm. ) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
 11. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, pokój nr 5 lub pod tel. /0-32/67 71 203.
Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Ogłoszenie o przetargu Dokument PDF 246
2) Informacja w sprawie przetargu Dokument PDF 225

Wyświetlono: 2570 razy
Data ostatniej modyfikacji:05-03-2015 14:29 Urząd Miasta Poręba - [1870]