Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


03-02-2015 20:41

Przekaż 1% procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego - aktualizacja

W związku z możliwością przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego prosimy o zgłaszanie się osób lub instytucji z terenu miasta Poręba mających możliwość skorzystania z darowizny.

Przesłane dane będziemy zamieszczać na stronie www.umporeba.pl stwarzając możliwość przekazania 1% zainteresowanym osobom.

1.Miejski Ośrodek Kultury w Porębie
KRS: 0000 404 812
Cel szczegółowy: MOK Poręba
2. Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”
KRS 0000311733
Cel szczegółowy: Na leczenie i rehabilitację podopiecznej Stowarzyszenia :Haliny Matuszczyk
3. Marcin Borówka
KRS 0000037904
Cel szczegółowy: 13561 Borówka Marcin
4. Ochotnicza Straż Pożarna Niwki
KRS: 0000116212
Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna Niwki, 42-480 Poręba, ul. Kopernika 66
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie
KRS: 0000 215 720
Cel szczegółowy: OSP Poręba, ul LWP 7, 42-480 Poręba
6. Fundacja „Dobro powraca”
KRS: 0000 338 878
Cel szczegółowy: Cel szczegółowy: Artur Piwowar

Zgłoszenie wraz z wszystkimi danymi proszę przesłać droga mailową: promocja@umporeba.pl lub osobiście w Referatu Promocji i Zamówień Publicznych – MOK Poręba pok. 26 – II piętro.


Wyświetlono: 1989 razy
Data ostatniej modyfikacji:04-03-2015 10:38 Urząd Miasta Poręba - [1870]