Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


13-03-2015 12:52

Wybory uzupełniające do Rady Miasta Poręba w okręgu wyborczym nr 7.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Widurskiego Janusza Władysława przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Miasta Poręba w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 7. W okręgu wybierany będzie 1 radny. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 31 maja 2015 r. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z kalendarzem wyborczym.

Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności
do 12.03.2015 r.- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Poręba w okręgu wyborczym nr 7,
do 22.03.2015 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Porębie, zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w okręgu wyborczym nr 7,
do 01.04.2015 r.- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Porębie,
do 06.04.2015 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Porębie,
do 21.04.2015 r. (do godziny 24:00)- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Porębie list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 7,
do 01.05.2015 r.- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Porębie, podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym o siedzibie komisji wyborczej przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,
do 10.05.2015 r.- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Porębie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Porębie, sporządzenie spisu wyborców dla okręgu wyborczego nr 11 w Urzędzie Miasta Poręba, zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braillea, nadanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Porębie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego,
do 11.05.2015 r.- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Porębie zawierającego numery list i dane o kandydatach na radnego zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 11,
do 22.02.2015 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
29.05.2015 r. r. o godz.24:00- zakończenie kampanii wyborczej,
30.05.2015 r.- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Porębie spisu wyborców,
31.05.2015 r. w godz. 7:00–21:00 w godz.- głosowanie
Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Zarządzenie nr 93/15 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Poręba w okręgu wyborczym nr 7 Dokument PDF 231

Wyświetlono: 1674 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]