Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


13-04-2015 13:09

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Porębie przy ulicy Mickiewicza 13/17

 

 

 
 1. Przedmiotem przetargu jest ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 17 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym nr 13 w Porębie, przy ulicy Mickiewicza, wraz z udziałem w gruncie stanowiącym działkę o numerze ewidencyjnym 7422/15 o powierzchni 1 9293 m.kw.- powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego 50,25 m2, powierzchnia pomieszczenia przynależnego – piwnica 2,04 m2.
  - Księga Wieczysta CZ1Z/00036467/4
  - rodzaj użytku w ewidencji gruntów: B
 2. 3. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, usytuowany jest na III piętrze. Z przedpokoju prowadzą drzwi do łazienki i największego pokoju, skąd wchodzi się do kuchni i pozostałych pokoi. Z jednego z mniejszych pokoi prowadzi wyjście na balkon.
  W kuchni znajduje się kuchenka gazowa, zlewozmywak i piec gazowy. W łazience znajduje się wanna, muszla ustępowa i umywalka. Na podłodze w łazience płytki lastryko, w pozostałych pomieszczeniach posadzki z płytek PCV.
  Ściany w kuchni, przedpokoju i największym pokoju wytapetowane, w pozostałych pomieszczeniach pomalowane. Z własnością lokalu związany jest udział 38/10000 w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym 7422/15, o powierzchni 1 9293 m.kw. oraz współwłasność w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych położonych na nieruchomości. Lokal jest wyposażony w instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania.
 3. Przeznaczenie w pzp – brak planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Kształt działki: regularny, układ mieszkania - typowy
 5. Nieruchomość stanowi własność Gminy Poręba i jest wolna od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2015r. o godz 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miasta w Porębie ul. Dworcowa 1.
  cena wywoławcza nieruchomości 61 958,00 zł ( zwolniona z podatku VAT ) wadium 6 195,80
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego na konto Urzędu Miasta w Porębie nr 65 1930 1334 2002 0200 0060 0001 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie Oddział Katowice Filia w Porębie, Termin wpłaty wadium do dnia 18 maja 2015r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium zwraca się niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Przedmiotowy lokal można oglądać w dniach 11 i 12 maja 2015r. w godzinach od 10.00 do 12.00.
 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.
 9. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca
 10. Uczestnicy przystępujący do licytacji zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
  • dowód wpłaty wadium
  • dokumenty stwierdzające tożsamość
  • osoby reprezentujące uczestników przetargu winny przedłożyć udzielone im w formie aktu notarialnego pełnomocnictwo do wzięcia udziału
  • w przetargu w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. Z 2004r. Nr 167, poz.1758 z późn. zm. ) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
 11. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, pokój nr 5 lub pod tel. /0-32/67 71 203.
Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Ogłoszenie o przetargu Dokument PDF 201

Wyświetlono: 1527 razy
Data ostatniej modyfikacji:05-05-2015 13:00 Urząd Miasta Poręba - [1870]