Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


19-05-2015 14:27

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Porębie przy ulicy Ludowego Wojska Polskiego 12/22

 

 

 
 1. Przedmiotem przetargu jest ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 22 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym nr 12 w Porębie przy ulicy Ludowego Wojska Polskiego wraz z udziałem w gruncie stanowiącym działkę o numerze ewidencyjnym 7430/5 o powierzchni 3316 m.kw.- powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego 56,43 m.kw., powierzchnia pomieszczenia przynależnego
  – piwnica 6.67 2.
  - Księga Wieczysta CZ1Z/00036422/7
  - rodzaj użytku w ewidencji gruntów: B
 2. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, usytuowany jest na IV piętrze. Z przedpokoju prowadzą drzwi do pozostałych pomieszczeń.
  Z jednej części przedpokoju wchodzi się do do kuchni, łazienki i jednego pokoju, z drugiej części do dwóch pozostałych pokoi.
  Z największego pokoju prowadzi wyjście na loggię.W kuchni brak kuchenki gazowej i zlewozmywaka. W łazience znajduje się kabina prysznicowa z brodzikiem, muszla ustępowa, umywalka i piecyk gazowy.
  Na podłodze w łazience płytki ceramiczne, w kuchni i dwóch pokojach posadzki z płytek PCV, w przedpokoju i jednym pokoju wykładzina PCV, Z własnością lokalu związany jest udział 23/1000 w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym 7430/5 o powierzchni 3316 m2. oraz współwłasność w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego przy ulicy Ludowego Wojska Polskiego10 i 12. Lokal jest wyposażony w instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania.
 3. Przeznaczenie w pzp – brak planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Kształt działki: regularny, układ mieszkania - typowy. Nieruchomość stanowi własność Gminy Poręba i jest wolna od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015r. o godz 10.30 w sali nr 6 Urzędu Miasta w Porębie ul. Dworcowa 1.
  cena wywoławcza nieruchomości 90 344 zł
  (zwolniona z podatku VAT ) wadium 9 034,40 zł
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego na konto Urzędu Miasta w Porębie nr 65 1930 1334 2002 0200 0060 0001 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie Oddział Katowice Filia w Porębie,
  Termin wpłaty wadium do dnia 22 czerwca 2015r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium zwraca się niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 7. Przedmiotowy lokal można oglądać w dniach 11 i 12 czerwca 2015r. w godzinach od 10.00 do 12.00.
 8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.
 10. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca Uczestnicy przystępujący do licytacji zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
  • dowód wpłaty wadium
  • dokumenty stwierdzające tożsamość
  • osoby reprezentujące uczestników przetargu winny przedłożyć udzielone im w formie aktu notarialnego pełnomocnictwo do wzięcia udziału
  • w przetargu w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. Z 2004r. Nr 167, poz.1758 z późn. zm. ) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
 11. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, pokój nr 5 lub pod tel. /0-32/67 71 203.
Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Ogłoszenie o przetargu Dokument PDF 236

Wyświetlono: 1934 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]