Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


13-07-2015 15:49

Zapraszamy na Turniej Piłki Plażowej Mężczyzn - aktualizacja

Organizatorem Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn jest Urząd Miasta Poręba. Głównym celem rozgrywek jest rozgrywek jest promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Poręba. Cele pośrednie to:

  • piłka siatkowa jako jedna z gier zespołowych służąca integracji społecznej,
  • popularyzacja zasad fair play wśród wszystkich uczestników rozgrywek,
  • upowszechnianie zasad kulturalnego kibicowania.

Rozgrywki odbędą się 19 lipca 2015 roku o godzinie 10:00. Zgłoszenia zawodników należy dokonywać do dnia 19 lipca 2015 roku do godziny 9:30 w biurze zawodów. System rozgrywek zostanie ogłoszony po weryfikacji zawodników. Organizator nie pobiera żadnych opłat z tytułu przystąpienia do rozgrywek.

Uczestnictwo

  • W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miasta Poręba i okolic,
  • przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu,
  • warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału w biurze zawodów oraz wypełnienie oświadczenia organizatora dotyczącego stanu zdrowia i ubezpieczenia,
  • każdy zawodnik może posiadać własne ubezpieczenie NW na czas rozgrywania turnieju,
  • uczestnicy rozgrywek uczestniczą w rozgrywkach na własną odpowiedzialność,
  • osoby niepełnoletnie uczestniczą w rozgrywkach tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna prawnego,
  • w rozgrywkach biorą udział zespoły 2 osobowe.

Mecze odbywają się systemem ustalonym przez organizatora w zależności od liczby zgłoszonych zawodników. Rywalizacja prowadzona jest do momentu wyłonienia finalistów.

Rywalizacja prowadzona jest zgodnie z przepisami PZPS w zakresie siatkówki plażowej z wyjątkiem innych podanych w regulaminie. Boisko do gry o wymiarach 16x8. Organizator nie zapewnia piłek dla zawodników na rozgrzewkę. Zespół składa się z 2 zawodników. Zespół zawsze musi posiadać 2 zawodników grających na boisku. W innym przypadku zespół zostaje ukarany walkowerem. Jeżeli na boisku znajduje się zawodnik nie wpisany do listy zgłoszeniowej lub protokołu meczu, to traktuje się to wykroczenie jako gra zawodnika nieuprawnionego i przyznaje się walkower dla drużyny przeciwnej. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wszelkich zmian i interpretacji przepisów z myślą: „o przebiegu turnieju w duchu sportowej rywalizacji”.

Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Regulamin Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn Dokument PDF 220
2) Zgoda dla zawodników niepełnoletnich Dokument WORD 205
3) Zgoda dla zawodników pełnoletnich Dokument WORD 207

Wyświetlono: 2160 razy
Data ostatniej modyfikacji:15-07-2015 12:48 Urząd Miasta Poręba - [1870]