Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


14-07-2015 21:31

Krajoznawcza wycieczka autokarowa dla dzieci i młodzieży - aktualizacja

REGULAMIN WYCIECZKI
Krajoznawcza wycieczka po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej
Smoleń – Pilica – Kiełkowice

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

 1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
 2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki, opiekunów i przewodników.
 3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
 4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
 6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
 7. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt i ptaków.
 8. W miejscach pobytu postępować zgodnie z obowiązującymi tam postanowieniami i regulaminami.
 9. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
 10. Korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem.
 11. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
 12. Pozostać w miejscu w razie odłączenia się od grupy.
 13. Poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu.
 14. W środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna a w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno.
 15. Nieść pomoc na szlaku wycieczki wszystkim jej potrzebującym.
 16. Za wyrządzone szkody materialne koszty ponosi uczestnik wycieczki.
 17. Każdy uczestnik wycieczki powinien być zaopatrzony w odpowiedni strój i ekwipunek.
 18. Korzystanie z wycieczki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunku) w tym: zamieszczania zdjęć, filmów w prasie, na stronach internetowych związanych z miastem Poręba oraz w materiałach promocyjnych z przebiegu wycieczki.
 19. Zapoznać się z regulaminem wycieczki i potwierdzić ten fakt podpisem na liście obecności.

Wyświetlono: 2379 razy
Data ostatniej modyfikacji:22-07-2015 17:55 Urząd Miasta Poręba - [1870]