Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


07-12-2015 16:05

Projekt "Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora"

Samorząd Województwa Śląskiego przystąpił do realizacji projektu "Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora", którego głównym celem jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla seniorów, poprzez zaoferowanie im specjalnych usług oraz ulg i/lub szczególnych uprawnień.

Projekt adresowany jest do osób starszych w wieku 60 lat lub więcej. Zakłada współpracę z partnerami, którzy w ramach własnej działalności udostępnią zasoby poprzez zaproponowanie specjalnej oferty usług oraz ulg i/lub szczególnych uprawnień dla seniorów.

Seniorom zaproponowane zostaną specjalne usługi, ulgi i/lub uprawnienia o charakterze m.in.:

—        kulturalnym,

—        edukacyjnym,

—        sportowym,

—        rekreacyjnym i turystycznym,

świadczone przez partnerów projektu na podstawie dowodu osobistego (projekt nie posiada własnego dokumentu legitymacyjnego).

Zakres oferty przysługującej seniorom wynikać będzie z propozycji przedstawionych przez partnerów przedsięwzięcia. Poniżej zamieszczamy aktualną ofertę specjalnych usług, ulg i/lub uprawnień (szczególnej uwadze polecamy Załącznik nr 1 przedstawiający ofertę dla seniorów).

Partnerami w projekcie mogą być zarówno jednostki organizacyjne, jak i lokalne firmy.   

Przystąpienie do projektu przez Partnera jest bezpłatne. Partner zobowiązuje się do świadczenia specjalnej oferty usług oraz przyznawania ulg i/lub szczególnych uprawnień osobom starszym we własnym zakresie w szczególności przy wykorzystaniu posiadanych środków finansowych, bez angażowania z tego tytułu dodatkowych środków z budżetu Województwa. Strony z tytułu współrealizacji projektu nie będą wnosić wobec siebie żadnych roszczeń finansowych.

Jednostki zainteresowane przystąpieniem  zobowiązane będą do uzupełnienia specjalnego formularza (formularz jest udostępniony na stronie seniorzy.slaskie.pl).

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu 32 730 68 96.

 

 
Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Projekt Dokument PDF 226

Wyświetlono: 1622 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]