Strona Główna Urzędu Miasta Poręba - zapraszamy serdecznie

Wykluczenie cyfrowe w Gminie Poręba

Karta Dużej Rodziny

Wydarzenia kulturalne w Porębie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poręba

 • Widok na Miasto Poręba latem
 • Jesienny widok na Miasto Poręba
 • Widok na północną część Miasta Poręba
 • Widok na zbiorniki wodne

Kompleks Orlik

Sport i rekreacja=>Kompleks OrlikRozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


Kompleks Orlik
42-480 Poręba
Przemysłowa 19A

Harmonogram Otwarcia Obiektu


<
Godziny otwarcia obiektu
Poniedziałek15:00-21:00
Wtorek15:00-21:00
Środa15:00-21:00
Czwartek15:00-21:00
Piątek 15:00-21:00
Sobota 12:00-21:00
Niedziela12:00-21:00

Wstęp na obiekt poza wyznaczonymi godzinami surowo wzbroniony!


Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych
"Moje boisko ORLIK 2012"


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 2012", zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
 2. Zarządcą obiektu jest Urząd Miasta Poręba, zwany dalej zarządcą
 3. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu jest animator sportu, zwany dalej animatorem.
 4. Animator czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.
§ 2 ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
 1. Ogólne zasady korzystania z obiektu:
  1. obiekt jest ogólnodostępny,
  2. korzystanie z obiektu jest bezpłatne,
  3. obiekt udostępnia się do użytku w okresie 01 marca do 31 listopada,
   1. zajęcia szkolne dla uczniów szkół z terenu Gminy Poręba planowane są od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400,
   2. boiska są ogólnodostępne dla wszystkich chętnych zgodnie z miesięcznym haromonogramem otwarcia obiektu,
  4. dzieci do lat 10 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,
  5. po zmroku dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,
  6. dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie,
  7. zajęcia na obiekcie organizuje animator,
  8. teren objęty jest ciągłym monitoringiem.
 2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu:
  1. gdy z wnioskiem do animatora wystąpi określona imiennie grupa liczącą co najmniej 10 osób,
  2. na czas nie dłuższy niż 1,5 h.
 3. Podstawowe obowiązki użytkownika:
  1. przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
  2. stosowanie się do poleceń animatora,
  3. korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
  4. dokonanie wpisu w księdze użytkowników,
  5. przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
  6. niezwłoczne informowanie animatora o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
  1. spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji.
  2. palenia papierosów,
  3. wprowadzania zwierząt,
  4. dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników,
  5. poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk.
 5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych animator może zawiesić korzystanie z obiektu.
§ 3 SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Animator odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu a w szczególności:
  1. złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,
  2. pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika,
  3. posiadają nieodpowiednie obuwie,
  4. przeszkadzają w zajęciach lub grze,
  5. zakłócają porządek i używają słów wulgarnych,
  6. wchodzą na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
  7. wprowadzają i użytkują sprzęt inny niż zgodny z przeznaczeniem boisk.
 2. W uzasadnionych przypadkach animator może wezwać służby mundurowe.
 3. żytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność.
 4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.
 5. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego naprawy lub wymiany.

Wyszukiwarka

Szukaj według:
Tytułu ogłoszenia
Treści ogłoszenia
Daty ogłoszenia
Autora ogłoszenia

Na skróty
Tablica informacyjna

Kursy walut - 28.01.2022Kursy walunt NBP
USD (Dolar amerykański)4.083
EUR (Euro)4.5713
CHF (Frank szwajcarski)4.4029
CZK (Korona czeska)0.1864

Dzisiaj jest Piątek,28 Stycznia,
do końca roku zostało 338  dni, imieniny:Agnieszki, Kariny, LesławaAktualna pogoda 28.01.2022
Dzisiaj:28-01-2022
Zachmurzenie
Temp. dzień 14 °C
Temp. noc 7 °C
Ciśnienie 1028.0 hPa
Wiatr:   km/h
Deszcz: brak
Śnieg: brak
Słońce:
Wschód:07:25
Zachód:16:26
Dzień trwa: 9:1
Słońce w znaku
Księżyc:Wschód Księżca w Porębie
Wschód:
Zachód:
Aktualna faza:Ubywający Sierp
Pora roku:Zima


Kalkulator
0
1 2 3 /
4 5 6 *
7 8 9 -
0 +/- . +
X^2 X^3 % sqrt
C
)
(
1/X
=