Strona Główna Urzędu Miasta Poręba - zapraszamy serdecznie

Wykluczenie cyfrowe w Gminie Poręba

Karta Dużej Rodziny

Wydarzenia kulturalne w Porębie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poręba

  • Widok na Miasto Poręba latem
  • Jesienny widok na Miasto Poręba
  • Widok na północną część Miasta Poręba
  • Widok na zbiorniki wodne

Pomoc publiczna

Gospodarka finansowa=>Pomoc publicznaRozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)


Lp Imię i nazwisko/Nazwa podatnika Rodzaj ulgi Kwota przyznanej ulgi
1 Genowefa Mazur Dotacja – SA.37729(2013/N)1 282,62 zł
2 Sylwia Staszek Dotacja – SA.37729(2013/N)1 108,27 zł
3 Marek Pałucha Dotacja – SA.37729(2013/N)1 9.999,47 zł
4 Wacław Szewczyk Dotacja – SA.37729(2013/N)1 225,65 zł
5 Lucjan Nowak Dotacja – SA.37729(2013/N)1 58,81 zł
7 Marek Błaszczyk Dotacja – SA.37729(2013/N)1 21.146,41 zł
8 Krzysztof Kozera Dotacja – SA.37729(2013/N)1149,91 zł
9 Jan Machura Dotacja – SA.37729(2013/N)1 216,58 zł
10 Zygmunt Karcz Dotacja – SA.37729(2013/N)1 278,99 zł
11 Marcin Żyszkowski Dotacja – SA.37729(2013/N)1 242,82 zł
12 Halina Lebiecka Dotacja – SA.37729(2013/N)1 61,17 zł
13 Robert Olesik Dotacja – SA.37729(2013/N)1 387,09 zł
14 Katarzyna ZrałekDotacja – SA.37729(2013/N)1 107,88 zł
15 Stanisław BorówkaDotacja – SA.37729(2013/N)1 219,95 zł
16 Elżbieta Borówka Dotacja – SA.37729(2013/N)1 211,71 zł
17 Włodzimierz Lebiecki Dotacja – SA.37729(2013/N)1 109,85 zł
18 Henryk Pałucha Dotacja – SA.37729(2013/N)156,57 zł
19 Grzegorz Sikora Dotacja – 37729(2013/N)1 176,28 zł
19 Anna Borówka Dotacja – SA.37729(2013/N)1 41,95 zł
20 Andrzej Dyrda Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami - pomoc de minimis2 6.970,00 zł
21Jacek Kiciński Umorzenie dzierżawy 1.199,25 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)


Lp Imię i nazwisko/Nazwa podatnika Rodzaj ulgi Kwota przyznanej ulgi
1 Genowefa Mazur Dotacja – SA.35018(2012/N)1 282,62 zł
2 Sylwia Staszek Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 115,16 zł
3 Marek Pałucha Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 10.869,92 zł
4 Wacław Szewczyk Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 190,65 zł
5 Lucjan Nowak Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 56,41 zł
6 Elżbieta BorówkaDotacja – SA.35018(2012/N)¹1 20.240,70 zł
7 Marek Błaszczyk Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 149,68 zł
8 Krzysztof Kozera Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1171,27 zł
9 Jan Machura Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 145,77 zł
10 Zygmunt Karcz Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 242,82 zł
11 Marcin Żyszkowski Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 61,17 zł
12 Halina Lebiecka Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 193,87 zł
13 Robert Olesik Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 104,67 zł
14 Katarzyna ZrałekDotacja – SA.35018(2012/N)¹1 289,66 zł
15 Stanisław BorówkaDotacja – SA.35018(2012/N)¹1 109,85 zł
16 Włodzimierz Lebiecki Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 26,53 zł
17 Kazimierz Lachor Dotacja – SA.35018(2012/N)¹260,79 zł
18 Grzegorz Sikora Dotacja – SA.35018(2012/N)¹2 136,41 zł
19 Jan Zawalski Umorzenie zaległości wraz z odsetkami pomoc de minimis2 3.113,00 zł
19 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami - pomoc de minimis²2 8.818,00zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Lp Imię i nazwisko/Nazwa podatnika Rodzaj ulgi Kwota przyznanej ulgi
1 Genowefa Mazur Dotacja - NN 40/20061 282,67 zł
2 Sylwia Staszek Dotacja - NN 40/20061 71,54 zł
3 Marek Pałucha Dotacja - NN 40/20061 9.177,22 zł
4 Wacław Szewczyk Dotacja - NN 40/20061 195,34 zł
5 Lucjan Nowak Dotacja - NN 40/20061 57,00 zł
6 Elżbieta Borówka Dotacja - NN 40/20061 206,43 zł
7 Krzysztof Kozera Dotacja - NN 40/20061 83,15 zł
8 Jan Machura Dotacja - NN 40/20061144,11 zł
9 Zygmunt Karcz Dotacja - NN 40/20061 232,48 zł
10 Marcin Żyszkowski Dotacja - NN 40/20061 214,99 zł
11 Halina Lebiecka Dotacja - NN 40/20061 61,17 zł
12 Robert Olesik Dotacja - NN 40/20061 85,54 zł
13 Katarzyna Zrałek Dotacja - NN 40/20061 108,15 zł
14 Barbara Borówka Dotacja - NN 40/20061 115,99 zł
15 Włodzimierz Lebiecki Dotacja - NN 40/20061 66,16 zł
16 Mirosław Machura Dotacja - NN 40/20061 57,67 zł
17 Włodzimierz Matan Umorzenie zaległości wraz z odsetkami pomoc de minimis2631,00 zł
18 Włodzimierz Matan Umorzenie zaległości wraz z odsetkami pomoc de minimis2 625,00zł

1 Pomoc udzielana na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - program pomocowy NN 40/2006
2 Pomoc udzielana na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa