Strona Główna Urzędu Miasta Poręba - zapraszamy serdecznie

Wykluczenie cyfrowe w Gminie Poręba

Karta Dużej Rodziny

Wydarzenia kulturalne w Porębie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poręba

 • Widok na Miasto Poręba latem
 • Jesienny widok na Miasto Poręba
 • Widok na północną część Miasta Poręba
 • Widok na zbiorniki wodne

Sprawozdania z wykonania budżetu

Gospodarka finansowa=>Sprawozdania z wykonania budżetuRozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


Sprawozdanie roczne za 2012 rok z wykonania budżetu Miasta Poręba, zawiera zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu. Dokument ten został opracowany w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) celem przedłożenia Radzie Miasta Poręba oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Częstochowie.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i składa się z części, prezentujących następujące zagadnienia:

 1. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu w 2012r.
 2. Prezentacja dochodów budżetu Miasta Poręba w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej Miasta Poręba
 3. Prezentacja wydatków budżetu Miasta Poręba w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej Miasta Poręba
 4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego
 5. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

Miasto Poręba realizuje zadania własne i zlecone za pośrednictwem następujących jednostek organizacyjnych:

 1. Urząd Miasta w Porębie (UM);
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie (MOPS);
 3. Miejski Zespół Szkół w Porębie (MZS)
 4. Szkoła Podstawowa nr 2 (SP nr 2)
 5. Szkoła Podstawowa nr 3 (SP nr 3)
 6. Przedszkole Miejskie w Porębie
 7. Miejski Ośrodek Kultury w Porębie (MOK)
 8. Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie (MBP)
 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Porębie (SPZOZ)
 10. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Porębie Sp. z o. o. (M.P.G.K.i M.)
 11. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie Sp. z o. o. (M.P.W.iK.)

Podmioty wymienione w poz. 1 - 6 działają jako jednostki budżetowe, poz. 7-8 to samorządowe instytucje kultury, poz. 9 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a poz. 10 -11 spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Gminy Poręba.

W związku z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do sektora finansów publicznych nie zalicza się spółek prawa handlowego, a więc niniejsze sprawozdanie nie zawiera materiałów dotyczących działalności M.P.G.K.i M w Porębie Sp. z o. o. oraz M.P.W.i K w Porębie Sp. z o. o.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest on uchwalany w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, która jest podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Plan dochodów oraz plan wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31.12.2012r.., a także wykonanie tych pozycji budżetowych w trakcie roku przedstawia poniższa tabela:

DziałDOCHODY w 2012r.WYDATKI w 2012r.
Plan
(w zł).
Wykonanie
(w zł).
Stopień
wykon.
planu
Plan
(w zł).
Wykonanie
(w zł).
Stopień
wykonania
planu
01011 882,8012 071,19101,59%16 582,8015 783,2295,18%
4003 000,00521,1517,37%   
6002 000,002 000,00100,00%885 735,00698 024,7478,81%
7001 941 000,001 683 277,3986,72%1 113 000,00 1 021 791,2891,81%
7101 000,001 000,00100,00%33 900,00 30 867,51 91,05%
75082 158,0061 109,8374,38%3 240 714,00 2 947 609,4990,96%
7511 569,001 569,00100,00%1 569,001 569,00 100,00%
75460 500,001 477,602,44%303 090,90193 214,5263,75%
75611 572 313,0010 211 289,7788,24%
757671 596,00560 780,6083,50%
7584 001 606,004 011 904,62 100,26%44 100,000.000.00%
801131 893,0044 695,4533,89%7 289 194,006 839 639,0893,83%
851342,00342,00100,00%160 442,00 138 252,97 86,17%
8522 335 902,922 330 240,4899,76%3 431 380,92 3 329 169,8297,02%
85453 593,0045 698,5485,27%656 175,00 627 778,66 95,67%
90048 931,6224 338,23 49,74%1 368 986,121 044 396,8476,29%
921616 076,00 614 323,00 99,72%
92649 100,0011 985,8124,41%237 900,00220 223,9492,57%
Razem:20 296 791,3418 443 521,0690,87%20 070 441,74 18 283 424,6791,10%

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane w 2012r. dochody Miasta Poręba wyniosły ogółem 18.443.521,06 zł, co stanowi 90,87% planu określonego na poziomie 20.296.791,34 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, rok 2012 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 160.096,39 zł. Planowany na 2012r. nadwyżka wynosiła 226.349,60 zł. Została ona w całości przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach.


Wyszukiwarka

Szukaj według:
Tytułu ogłoszenia
Treści ogłoszenia
Daty ogłoszenia
Autora ogłoszenia

Na skróty
Tablica informacyjna

Kursy walut - 27.01.2022Kursy walunt NBP
USD (Dolar amerykański)4.0684
EUR (Euro)4.592
CHF (Frank szwajcarski)4.4211
CZK (Korona czeska)0.1876

Dzisiaj jest Czwartek,27 Stycznia,
do końca roku zostało 339  dni, imieniny:Anieli, Juliana, PrzemysławaAktualna pogoda 27.01.2022
Dzisiaj:27-01-2022
Zachmurzenie
Temp. dzień 14 °C
Temp. noc 7 °C
Ciśnienie 1028.0 hPa
Wiatr:   km/h
Deszcz: brak
Śnieg: brak
Słońce:
Wschód:07:27
Zachód:16:25
Dzień trwa: 8:58
Słońce w znaku
Księżyc:Wschód Księżca w Porębie
Wschód:
Zachód:
Aktualna faza:Ubywający Sierp
Pora roku:Zima


Kalkulator
0
1 2 3 /
4 5 6 *
7 8 9 -
0 +/- . +
X^2 X^3 % sqrt
C
)
(
1/X
=