Strona Główna Urzędu Miasta Poręba - zapraszamy serdecznie

Wykluczenie cyfrowe w Gminie Poręba

Karta Dużej Rodziny

Wydarzenia kulturalne w Porębie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poręba

 • Widok na Miasto Poręba latem
 • Jesienny widok na Miasto Poręba
 • Widok na północną część Miasta Poręba
 • Widok na zbiorniki wodne

Straż Miejska

Urząd Miasta i Rada Miasta=>Urząd Miasta=>Struktura organizacyjna=>Straż MiejskaRozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


Straż Miejska w Porębie
Adres:42-480 Poręba, ul Chopina 1
Telefon:32 646 65 28
Adres e-mail: strazmiejska@umporeba.pl

Straż Miejska w Porębie informuje, że interwencje dotyczące wykroczeń np. porzuconych śmieci, bezpańskich pisów (kotów), pojazdów zaparkowanych niezgodnie z przepisami są przyjmowane w godzinach pracy Straży Miejskiej od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 pod numerami telefonów : 32 646 65 28 oraz 512 329 894.

Poza godzinami pracy Straży Miejskiej pilne zdarzenia wymagające niezwłocznej interwencji należy zgłaszać pod całodobowy numer dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 32 67 38 200, 32 67 38 255. W ramach współpracy z Policją Straż Miejska otrzymuje informacje o wykroczeniach, które miały miejsce na terenie miasta Poręba.


Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc lipiec 2015 r.
DniGodzinaDroga
11,12,15,16,18,19,22,23,25,26,29,308.00 – 22.00Poręba, uzgodnione miejsca zgodnie z zatwierdzonym przez GDDKiA w Katowicach
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc czerwiec 2015 r.
DniGodzinaDroga
2,3,9,10,23,24,
16,17
7,13,14,20,21,27,28
8.00 – 15.00
14.00 – 22.00
8.00 - 22.00
Poręba DK 78, uzgodnione miejsca zgodnie z zatwierdzonym przez GDDKiA w Katowicach
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc maj 2015 r.
DniGodzinaDroga
2
3,6,7,13,14,20,21,26,27
9,10,16,17,23,24,30,31
8.00 – 15.00
14.00 – 22.00
8.00 - 22.00
Poręba, uzgodnione miejsca zgodnie z zatwierdzonym przez GDDKiA,DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc kwiecień 2015 r.
DniGodzinaDroga
22,23,29,30
25,26
6.00 – 20.00
14.00 – 21.00
DK 78
Harmonogram pracy fotoradaru Straży Miejskiej w Porębie
na miesiąc marzec 2015 r.
DniGodzinaDroga
1,3,4,7,8,10,11,14,18,19,21,22,25,26,28,29 8:00-15:00Poręba,DK 78

Do zadań Straży należy w szczególności:
 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych, katastrof i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
 10. pełnienie służby patrolowo - interwencyjnej na trenie miasta,
 11. kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych, 6
 12. uczestnictwo w działaniach zabezpieczających uroczystości państwowe, religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne,
 13. informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym,
 14. kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, sposobu umieszczania plakatów i ogłoszeń itp.,
 15. egzekwowanie od właścicieli nieruchomości właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości oraz utrzymania zimowego,
 16. podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska i ograniczaniem zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczania wód,
 17. podejmowanie działań związanych z realizacją obowiązujących na terenie Miasta procedur zarządzania kryzysowego dotyczących między innymi ewakuacji, zjawisk naturalnych powodujących wystąpienie zagrożeń, postępowania ze zwierzętami,
 18. ujawnianie i doprowadzanie do usuwania pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych,
 19. egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy, przez organy samorządowe Miasta.

Wyszukiwarka

Szukaj według:
Tytułu ogłoszenia
Treści ogłoszenia
Daty ogłoszenia
Autora ogłoszenia

Na skróty
Tablica informacyjna

Kursy walut - 28.01.2022Kursy walunt NBP
USD (Dolar amerykański)4.083
EUR (Euro)4.5713
CHF (Frank szwajcarski)4.4029
CZK (Korona czeska)0.1864

Dzisiaj jest Piątek,28 Stycznia,
do końca roku zostało 338  dni, imieniny:Agnieszki, Kariny, LesławaAktualna pogoda 28.01.2022
Dzisiaj:28-01-2022
Zachmurzenie
Temp. dzień 14 °C
Temp. noc 7 °C
Ciśnienie 1028.0 hPa
Wiatr:   km/h
Deszcz: brak
Śnieg: brak
Słońce:
Wschód:07:25
Zachód:16:26
Dzień trwa: 9:1
Słońce w znaku
Księżyc:Wschód Księżca w Porębie
Wschód:
Zachód:
Aktualna faza:Ubywający Sierp
Pora roku:Zima


Kalkulator
0
1 2 3 /
4 5 6 *
7 8 9 -
0 +/- . +
X^2 X^3 % sqrt
C
)
(
1/X
=