Strona Główna Urzędu Miasta Poręba - zapraszamy serdecznie

Wykluczenie cyfrowe w Gminie Poręba

Karta Dużej Rodziny

Wydarzenia kulturalne w Porębie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poręba

 • Widok na Miasto Poręba latem
 • Jesienny widok na Miasto Poręba
 • Widok na północną część Miasta Poręba
 • Widok na zbiorniki wodne

Segregacja odpadów

Ochrona środowiska=>Segregacja odpadówRozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł
SEGREGUJ ODPADY - TO SIĘ OPŁACA !

Segregując odpady powstające na nieruchomości zapłacimy niższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty od mieszkańca zamieszkałego na nieruchomości wynosi wówczas 9 zł miesięcznie. Przy braku segregacji odpadów na nieruchomości stawka ta wynosi 16 zł miesięcznie od mieszkańca. Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe w worki do selektywnej zbiórki odpadów, w których będą gromadzone odpowiednio poszczególne frakcje opadów komunalnych. I tak w systemie workowym będą zbierane następujące frakcje odpadów :

W zabudowie wielorodzinnej segregacja odpadów komunalnych będzie prowadzona w systemie pojemnikowym a w zabudowie jednorodzinnej w systemie workowym. Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe w worki oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w których będą gromadzone odpowiednio poszczególne frakcje opadów komunalnych. W systemie pojemnikowym i workowym będą zbierane następujące frakcje odpadów :

 • papier i tektura - worek niebieski,
 • szkło - worek zielony,
 • plastik, metale, odpady wielomateriałowe - worek/pojemnik żółty,
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - worek/pojemnik brązowy..


ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW

Pozostałe frakcje odpadów komunlanych, które należy zbierać w sposób selektywny to :

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte opony.

W/w frakcje odpadów będzie można dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) a ponadto odpady wielkogabarytowe będą raz w roku odbierane bezpośrednio z danej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mieszkańcy będą samodzielnie dostarczać do PSZOK - nie będą one, jak to miało miejsce dotychczas, odbierane w ramach "wystawki" odpadów wielkogabarytowych odbieranych bezpośrednio z nieruchomości.

Do PSZOK mieszkańcy będą mogli również oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów będzie konieczne poza harmonogramem odbioru odpadów z nieruchomości.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) znajduje się przy ul. Modrzewiowej 1 w Porębie. Odpady są przyjmowane w PSZOK w godzinach 700-1500.

Do PSZOK mieszkańcy mogą dostarczać bezpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 1. przeterminowane leki i chemikalia,
 2. zużyte baterie i akumulatory,
 3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 4. odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej,
 5. zużyte opony,
 6. inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
 7. papier,
 8. metal,
 9. tworzywa sztuczne,
 10. szkło,
 11. opakowania wielomateriałowe,
 12. odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,
 13. odpady wielkogabarytowe.

Odpady, których nie będzie można wysegregować w oparciu o powyższy podział oraz zasady prawidłowej segregacji, będą gromadzone w pojemnikach na odpady zmieszane. Podobnie, jak w przypadku worków do selektywnej zbiórki odpadów, Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe również w pojemniki na odpady zmieszane.

Istotnym elementem w systemie gospodarowania odpadami jest prawidłowe postępowanie z odpadami ulegającymi biodegradacji. Odpady te należy zbierać w sposób selektywny lub kompostować na nieruchomości. Kompostowanie odpadów biodegradowalnych to również forma segregacji odpadów, a zatem taki sposób postępowania z nimi przyczynia się do obniżania kosztów odbierania odpadów. Należy przy tym dodać, że gmina ma obowiązek redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji, jaka może być składowana na składowisku odpadów. W przypadku nie wypełniania tego obowiązku grożą jej za to wysokie kary finansowe. Kompostując odpady biodegradowalne zapobiegamy takiej sytuacji. Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym kompostowania odpadów organicznych.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WPROWADZENIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI:
 • objęcie systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 • zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów zbieranych selektywnie,
 • redukcja masy odpadów ulegających biodegradacji,
 • umożliwienie przekazania określonych frakcji odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • znaczne ograniczenie zjawiska nielegalnego pozbywania się odpadów komunalnych.

Zasady nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta regulują Uchwały Rady Miasta Poręba stanowiące prawo miejscowe w tym zakresie. Z treścią tychże Uchwał można się zapoznać na stronie www.umporeba.pl BIP. Szczegółowe informacje można również uzyskać w UM Poręba pok. Nr 5 oraz pod nr tel. 32 67 71 203.

Zachęcamy również do zapoznania się z tematyką dotyczącą nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na stronie www.mos.gov.pl w tym także w zakładce nasze śmieci.pl.


1. Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi - powrót
2. ZASADY PRAWIDŁOWEGO SEGREGOWANIA ODPADÓW


Pobierz wersję do druku
1. Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
2.Zasady prawidłowego segregowania odpadów

Wyszukiwarka

Szukaj według:
Tytułu ogłoszenia
Treści ogłoszenia
Daty ogłoszenia
Autora ogłoszenia

Na skróty
Tablica informacyjna

Kursy walut - 28.01.2022Kursy walunt NBP
USD (Dolar amerykański)4.083
EUR (Euro)4.5713
CHF (Frank szwajcarski)4.4029
CZK (Korona czeska)0.1864

Dzisiaj jest Piątek,28 Stycznia,
do końca roku zostało 338  dni, imieniny:Agnieszki, Kariny, LesławaAktualna pogoda 28.01.2022
Dzisiaj:28-01-2022
Zachmurzenie
Temp. dzień 14 °C
Temp. noc 7 °C
Ciśnienie 1028.0 hPa
Wiatr:   km/h
Deszcz: brak
Śnieg: brak
Słońce:
Wschód:07:25
Zachód:16:26
Dzień trwa: 9:1
Słońce w znaku
Księżyc:Wschód Księżca w Porębie
Wschód:
Zachód:
Aktualna faza:Ubywający Sierp
Pora roku:Zima


Kalkulator
0
1 2 3 /
4 5 6 *
7 8 9 -
0 +/- . +
X^2 X^3 % sqrt
C
)
(
1/X
=